Oznaczenie : H - pozycja pracy horyzontalna; U - pozycja pracy uniwersalna; 24 - dostawa w 24 godziny; C - kateringowa.
napięciemoc pobieranadlugość żarnikadługość całkowitażywotnośćśrednicatyp zaciskówrodzaj ruryVictory nr.ToshibaPhilips / Dr.FischerUshioGEOznaczenie
240100114117500019R7Sjacket
czysta
64241017
X
X
X
X
H/C
24010060117500010.5R7Sczysta5242102d
X
X
X
X
H/C
24015065.5117 ± 2500019R7Sjacket
czysta
64241511
X
X
X
X
H/C/24
24020060117.6500010.5R7Sczysta6424202d
X
X
X
X
H/C
240200100216500019SK15jacket
czysta
64242011
X
X
X
X
H/C
240200100117 ± 2500019R7Sjacket
czysta
64242013
X
X
X
X
H/C
240300150216 ± 2500019SK15jacket
czysta
64243010
X
X
X
X
H/C/24
24030065117 ± 2300019R7Sjacket
czysta
64243011
X
X
X
X
H/C/24
240300150219 ± 2500019R7Sjacket
czysta
64243012
X
X
X
X
H/C/24
240300150216500010.5SK15czysta64243022
X
X
X
X
H/C
24030060 ± 5117.6400010.5R7Sczysta64243021JHS 230V
300W 60RsH
13908RQIR240-300/E
X
H/C
24030060117.6500010.5R7Sczysta54243028
X
X
X
X
H/C
240500176216500010.5SK15czysta64245020
X
X
X
HH210H/C
240500150216500019SK15jacket
czysta
64245010
X
X
X
HH188H/C/24
240500150219500019R7Sjacket
czysta
64245014
X
X
X
X
H/C
24050060117 ± 2300019R7Sjacket
czysta
64245015
X
X
X
X
H/C
240500160233500010.5R7S z przewodamiczysta64245021
X
X
X
X
H/C
24050060119500010.5R7Sczysta54245027
X
X
X
X
H/C/24
240500160225500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64245022
X
X
X
X
H/C
120500160233500010.5R7S z przewodamiczysta64125020
X
X
X
X
H/C
240500150216 ± 2500010.5SK15czysta
reflektor
biały
64245052JHC 235V
500W 165 Bf H
13169Z/98QIH240-500ZD
X
H/C
240500165220500010.5R7Sczysta64245023JHS 240V
500W 160 RH
13169RQIIR240-500/E
X
H/C
240500170235500010.5R7Sczysta64245028
X
X
X
X
H/C
240500150216 ± 2500019SK15ruby
jacket
64245030
X
X
X
X
H
110-130500160240500010.5strap / X-CLIPjacket
czysta
64125010
X
X
X
QH500T3/CLH
120500160241500010.5strap / X-CLIPczysta
reflektor
biały
64125050
X
X
X
X
H/C/24
120500160225500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64125021
X
13169Y
X
X
H/C
100700150214 ± 2500010.5SK15czysta64247022JHS 240V
700W 150 Bf H1
13842Z
X
X
H
110850126195 ± 2500019SK15ruby
jacket
64118530
X
13833Z/876
X
X
H
240850130197500019SK15ruby
jacket
64248531
X
X
X
X
H
2401000270346500019SK15jacket
czysta
64241010
X
13195/876
X
X
H
2401000270346500019SK15ruby
jacket
64241030
X
13836Z/876
X
X
H
2401000460526 ± 2500019SK15ruby
jacket
64241034JHC 235V
1000W 272 Bf H
13195Z/98QIH240-1000ZD
X
U
2401000270346 ± 2500010.5SK15 izolacja pojedyńczaczysta
reflektor
biały
64241052JHC 235V
1000W 272 JU
13713X/98QIH240-1000VZS
X
U/C
2401000270370 ± 5500010.5strap / X-CLIPczysta
reflektor
biały
64241053
X
X
X
X
U
2401000270344 ± 2500010.5R7Sczysta64241021JHS 235V
1000W 272 JH
131 95XQIH240-1 000S
X
H
230-2401000270370 ± 5500010.5strap / X-CLIPczysya64241027
X
131 95YQIH240-1000B
X
H
2401000270348 ± 2500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64241022
X
X
X
X
H/C
2401000270346 ± 2500010.5SK15gold
złota
64241072
X
X
X
X
U
2401000280370 ± 5500012.5strap / X-CLIPgold
złota
64241073
X
13837Z/876QIH240-1000VS
X
U/C
2401000460526 ± 2500019SK15ruby
jacket
64241036
X
13837Z/876
X
X
U
2301100460526 ± 2500019SK15ruby
jacket
64241036-1100
X
X
X
X
U
1441200157222 ± 3500011U-klip / metal z przewodami izolowczysta
reflektor
biały
64141253
X
13561Y/98QIH144-1200ZB
X
H
1441200157222 ± 2500011SK15reflektor
biały
64141252JHC 235V
1200W 155 Bf H1
13561Z/98QIH144-1200ZD
X
H
2351200157222 ± 2500011SK15 / pojedyńcza izolacjareflektor
biały
64231251JHC 144V
1200W 155 JcH
14134Z/98
X
QH1200T3/CLU
1441200157222 ± 2500011U-klip / metal z przewodami izolowczysta64141222
X
15028RQIR144-1200/ZD
X
H
2401300180254 ± 2130012.5R7Sgold
złota
64241372
X
X
X
X
H
2301300180254100010.5SK15ruby64241332
X
15007Z
X
X
H
3801500630695 ± 2500010.5SK15czysta64381522
X
X
X
X
H
2301500390 ± 8450500010.5R7Sczysty64241527
X
X
X
X
H
2401500438510 ± 2500010.5R7Sczyste54241527M
¶redniofalowa
X
X
X
X
H
2401500270346 ± 2500010.5SK15SZRON64241505
X
X
X
X
H/24
2351500280354500010SK15gold
złota
64241571
X
15004Z
X
X
H
2401500280354500010SK15gold
złota
64241571
X
15010Z
X
X
H
2401500280354500010.5SK15gold
złota
64241570
X
15015Z
X
X
U
2401500280354500010SK15gold
złota
6424157A
X
X
X
X
U/24
2401500270346/+-2500019SK15ruby jacket64241530
X
13123Z/876QIH240-1500RD
X
H
2401500700/720786500010.5SK15ruby6424153kJHC144V 155
JcH
13568Y/98
X
X
U
1441600157222.5500010.5U-klip / metal z przewodami izolowreflektor
biały
64141652
X
13568Y/98
X
X
H
1441600157222 ± 2500010.5SK15reflektor
biały
64141653JHC 235V
1600W 155 Bf H1
13568Z/98
X
X
U
2081600157222 ± 2500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64141622JHC 144V
1600W 155 JcH
1600T3/CL 277VQIR277-1600/S
X
H
2351600157222 ± 2500010.5SK15/pojedyńcza izolacjareflektor
biały
64231652
X
15005ZQIR144-1600/ZD
X
U
2402000280353 ± 2500012SK15gold
złota
64242070
X
X
X
X
H
2402000270346 ± 2500019SK15ruby
jacket
64242030
X
15005Z
X
HH804H
2402000280350500012SK15gold
złota
64242074
X
14134Z/98QIR240-1200/ZD
X
U/24
2402000630690500010.5R7Sczysta64381522JHC 235V 2000W 280 Bf U13213Z/98
X
X
2402000270346/+-2500010.5SK15czysta
reflektor
biały
64242052JHC 230V
2000W 500 Bf H
13214Z/98
X
X
U
2402000580658500010.5SK15reflektor
biały
64232022
X
13214Z/98
X
X
H
4002000410508500010.5strap / X-CLIPreflektor
biały
64382051
X
13245X/98
X
X
U
4002000410508500010.5strap / X-CLIPczysta64382020JHC 235V
2000W 280 Bf H2
13765X/98QIR400-2000/VZB
X
U
4002000270357500010.5SK15reflektor
biały
64402050
X
14103Z/98QIR240-2000/ZD
X
U
2352000435500500010.5SK15reflektor
biały
64242058
X
X
X
X
U
240200010501120 ± 2500010.5R7S z przewodamiczysta64242028JHS 235V
2000W 280 JU
131 68VQIR240-2000/VP JHS
X
2352000270 ± 5370 ± 5500010.5strap / X-CLIPczysta64242021
X
131 68XQIR240-2000/VB JHC
X
U
220-2502000280352 ± 2500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64242025
X
13213Y
X
X
H
4002000410 ± 5508500010.5strap / X-CLIPczysta64382021JHS 400V
2000W 410 JU
13245X
X
X
U
4002000410507500010.5strap / X-CLIPczysta64382020
X
X
X
X
U
2402500900 ± 2836500010.5SK15czysta64242520
X
14144Z/98
X
X
U
4003000290 ± 7354 ± 7500010.5sk15reflektor
biały
64403050JHC 400V
2500W 280 BH
X
X
X
H
2402500285354 ± 2500010.5SK15reflektor
biały
64242550JHC 400V
3000W 315BH
14143Z/98
X
X
H
4003000315378500010SK15reflektor
biały
64403052
X
X
X
X
4802500320380 ± 2500010SK15reflektor
biały
64402550
X
13565V
X
2500T3/CLH
4802500665722 ± 2500010.5U-klip / metal z przewodami nie izolowbiała mleczna64482500JHC 400V
3000W 280 BH
X
X
X
H
2403000285354 ± 22000 min10.5SK15czysta
reflektor
biały
64243055JHC 400V
3000W 700 JU
14144Z/98
X
X
H
4003000320380 ± 2500010.5SK15czysta
reflektor
biały
X
X
X
X
H
380-4003000700798 ± 5500010.5strap / X-CLIPreflektor
biały
64383052JHC 235V
3000W 700 Bf H2
14107Z/98QIR400 3000/VB
X
U
2353000745787.5500010.5SK15czysta
reflektor
biały
64233050JHS 400V
3000W 700 JU
3200T3/CL 277V
X
X
U
3803000700797500010.5strap / X-CLIPczysta64383022
X
1 3230X 3000WQIR400 3000/VB
X
U
4003000320380 ± 2500011SK15czysta64403024JHS 235V
3000W 280 JU
X
X
X
H
2353000277 ± 6347min 200013U-klip / metal z przewodami izolowczysta64243024
X
13565X
X
3650T3/CLU
48036509651052 ± 2500010.5U-klip / metal z przewodami izolowczysta64483620
X
X
X
X
H
X
X
X
X