Promienniki SOLART jako źródło energii cieplnej wykorzystują fale podczerwieni i ogrzewają na podobnej zasadzie jak słońce. Energia, którą niesie fala podczerwieni przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasięgu jej działania.

Wyjątkowość systemu ogrzewania promiennikami SOLART:

 

Natychmiastowy odbiór ciepła

 • Włączając konwencjonalne urządzenia grzewcze w zimnym pomieszczeniu czekamy długo na ciepło. Promienniki SOLART zapewniają natychmiastowe, przyjemne ciepło w sekundę po włączeniu, ponieważ nie ogrzewają powietrza. Powietrze poprzez konwekcję i przewodzenie nagrzewa się wtórnie, podnosząc temperaturę w pomieszczeniu.

Kontrola ciepła

 • Promienniki możemy włączać w ściśle określonym czasie, dniu, godzinie czy minucie, dostarczając takiej ilości ciepła, jaka w danej chwili jest potrzebna.
 • dodatkowe oszczędności możemy uzyskać zmniejszając bądź zwiększając poziom ogrzewania poprzez regulowanie ręczne, urządzenia sterujące, termostaty. Grzejniki mogą pracować także w systemie RI.R. (czujnik ruchu)

Wyjątkowa wydajność i oszczędność

 • największa skuteczność w przekazywaniu energii cieplnej
 • niski koszt inwestycyjny w porównaniu z innymi systemami
 • możliwość różnicowania temperatur w pomieszczeniu poprzez ogrzewanie wybranych miejsc, stref – czego inny system nie zapewni,
 • prosta instalacja elektryczna, łatwy montaż,
 • promienniki nie wymagają praktycznie konserwacji, są ciche i długowieczne

Ekologiczna metoda ogrzewania

 • czysta energia elektryczna, brak działań ubocznych, spalin, wilgoci, kurzu, bakterii, hałasu
 • podczas pracy urządzeń zmniejsza się ilość zapylenia w ogrzewanym pomieszczeniu (potwierdzone badaniami)
 • osiągamy właściwy komfort cieplny – rześkie powietrze

Bezpieczeństwo działania

 • wszystkie promienniki posiadają wymagane badania i są bezpieczne dla zdrowia, krótkofalowa poczerwień jest wykorzystywana w lecznictwie

Ogrzewanie powietrzem

 • straty energii
 • ciepło gromadzi się pod dachem, na ogół ucieka nieszczelnościami
 • zły rozkład temperatur

Ogrzewanie całościowe Promiennikami Solart

 • równomiernie ogrzana cała powierzchnia
 • nie ogrzewamy całej kubatury co łączy się z dużą oszczędnością energii

Ogrzewanie lokalne, strefowe promiennikami Solart

 • ogrzewamy wybrane obszary, np.: te, w których obecnie przebywamy
 • możliwość różnicowania temperatur, której nie zapewni tradycyjne ogrzewanie

zasady1

zasady2

zasady3

 • Przydatność i parametry promienników, grzejników zależą głównie od temperatury do jakiej się całe nagrzewają lub ich części, zwane źródłem / lampą / emiterem / lub żarnikiem.
  Wykres pokazuje nam, że konkretnej temperaturze przypisany jest odpowiedni (inny) wykres charakteryzujący natężenie i wielkość osiąganego strumienia ciepła fali podczerwonej. W praktyce oznacza to, że temperatura jest wyznacznikiem cech/parametrów grzejników. Parametry zaś wyznaczają konkretne ich zastosowanie.
thumb