Lampa halogenowa jest elementem nieliniowym tzn. Jej charakterystyka U = f ( I ) nie jest liniowa, gdyż rezystancja włókna lampy nie jest liniowa i analizując dokładnie obwód z takim elementem nieliniowym należałoby stosować stosowne metody analizy.

Jednak przyjmując, że producent podał moc lampy przy zasilaniu konkretnym napięciem, to niewątpliwie obniżanie napięcia zasilania zmniejsza moc wydzielaną w obciążeniu rezystancyjnym lampy. Ścisłe wyznaczenie parametrów takiego obwodu wymagałoby znajomości charakterystyki R = f (I) włókna takiej lampy.

Przyjęto więc w uproszczeniu, że rezystancja wokół punktu pracy nie zmienia się znacznie i przyjęto tę rezystancję jako :

gdzie : USK – skuteczna wartość znamionowego napięcia zasilania lampy – 240V

1. – moc znamionowa lampy np. 3000W

daje to :

Jeśli lampę o takiej oporności zasilić napięciem obniżonym np. 220 V SK, to moc wydzielona w tej lampie wyniesie :

stąd stosunek mocy rzeczywistej do znamionowej wyniesie :

Wszystkie lampy mają wewnętrzne ciśnienie gazu poniżej 1 Atm. ,nawet kiedy są gorące; tworząc najwyższe bezpieczeństwo i zaufanie dla odbiorcy.