Spis treści

I    Bezpieczeństwo energii promieniowania podczerwonego

II   Tylko jedno urządzenie takiego rodzaju

III  Korzyści  zdrowotne związane z promieniowaniem podczerwonym w raportach z całego świata

 1. a) Bierny sercowo-naczyniowy efekt kondycjonujący
 2. b) Doskonałe zużycie kalorii i kontrola masy ciała
 3. c) Przypadki mięśniowo-szkieletowe
 4. d) Złagodzenie bólu
 5. e) Krążenie krwi
 6. f) Choroby tętnicy wieńcowej, stwardnienie tętnic i nadciśnienie
 1. g) Starzenie się
 2. h) Ucho, nos i gardło
 3. i) Skóra

IV   Przeciwwskazania

V   Krótkie wskazówki dot. wybranych przedmiotów zainteresowania

 1. a) Utrata wagi
 2. b) Uroda
 3. c) Blizny na skórze
 4. d) Cellulitis
 5. e) Złagodzenie bólu
 6. f) Rany
 7. g) Biegacze
 8. h) Relaks i zadowolenie

VI   Wskazówki dotyczące użycia

 

PRZENOŚNY PODCZERWONY SYSTEM TERMICZNY

System napromieniowania cieplnego całego ciała:

     Przełom  w  terapii  promieniowania  regeneracyjnego dzięki unikalnemu   typowi   przenośnego   Podczerwonego   Systemu Termicznego.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGII PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

Czy System Termiczny na Podczerwień jest dla mnie bezpieczny?

Co  dokładnie  oznacza  ciepło promieniowania? Nie ma powodów do zmartwienia   –  nie  ma  to  nic  wspólnego  z  promieniowaniem ultrafioletowym  (które  daje  opaleniznę  i uszkadza skórę) lub promieniowaniem atomowym (takim jak z bomby jądrowej).

Ciepło  promieniowania  jest  formą  energii, która bezpośrednio ogrzewa obiekty poprzez proces zwany konwersją, bez konieczności ogrzewania   powietrza   znajdującego   się   pośrodku.   Ciepło promieniowania  jest  nazywane  także  energią podczerwoną (IR), Część podczerwieni widma elektromagnetycznego podzielona jest na 3  odcinki  ze względu na długość fali, mierzoną w mikronach lub mikrometrach  (mikron  = 1/1.000.000 metra): 0,076-1,5 mikrona = bliska;  1,5-5,6 = pośrednia; 5,6-1000 daleka podczerwień. Część podczerwieni widma elektromagnetycznego pojawia się bezpośrednio poniżej  („infra”)  światła  czerwonego  jako następne najniższe pasmo  energetyczne  światła. To pasmo światła nie jest widoczne dla  oczu ludzkich, lecz można je zobaczyć za pomocą specjalnych kamer i następnie przełożyć na kolory widoczne dla naszych oczu.

Możemy,  jednakże  czuć  ten  rodzaj światła, odczuwając je jako ciepło.   Nasze  słońce  wytwarza  większość  energii  w  części podczerwieni   widma.  Nasza  atmosfera  posiada  „okno”,  które pozwala   promieniom   podczerwonym  w  zakresie  7-14  mikronów bezpiecznie  osiągać  powierzchnię  ziemi.  Kiedy  jest ogrzana, ziemia  wypromieniowuje  promienie  podczerwone  w  paśmie  7-14 mikronów z mocą szczytową przy 10 mikronach.

W   opinii   dr.   Tsu-Tsaira   Olivera   Chi,  przedstawionej  w podsumowaniu    mechanizmu    działania   urządzeń   emitujących podczerwień  nakierowaną  na  ludzkie  ciało,  promienie  te  są selektywnie  absorbowane przez tkanki potrzebujące wspomożenia w ich   zdolności   odtwórczej.   Wewnętrzna   produkcja   energii podczerwonej  normalnie  zachodząca  w naszych tkankach związana jest  z  różnorodnością  reakcji  uzdrawiających  i może wymagać wzmocnienia  do  maksymalnego  poziomu  w  celu  zapewnienia jak najpełniejszej reakcji uzdrawiającej, możliwej w odbudowującej się  tkance.  Po  wzmocnieniu  tkanki  do  maksymalnego poziomu, pozostałe  promienie przechodzą nieszkodliwie dalej. Zjawisko to zwane jest „absorpcją rezonansową”.

Słońce   jest  głównym  źródłem  energii  promieniowania,  czego doświadczamy codziennie. Czy byliście kiedyś Państwo na zewnątrz w  częściowo  pochmurny wiosenny dzień, w temp. ok. 18°C, czując się dość przyjemnie, kiedy nagle słońce zostało zasłonięte przez chmurę?  Chociaż  temperatura nie miała czasu spaść, poczuliście chłód,  ponieważ  chmura  nie  pozwoliła promieniom podczerwonym dosięgnąć  Was.  Ciepło podczerwieni w danym systemie leczniczym jest  właśnie  takie, jak ciepło z naszego słońca, lub takie jak wytwarzane  przez  nasze  ciało,  kiedy spala ono paliwo, by nas ogrzać.

Nasze  ciała  wypromieniowują  energię podczerwoną przez skórę w paśmie  3-50  mikronów,  przy  czym największą moc mają przy 9,4 mikronach.  Nasze  dłonie  emitują  energię podczerwoną wartości

pomiędzy   8-14   mikronów.   Leczenie   dłońmi,   mające  ponad 3.000-letnią    tradycję    w   Chinach,   zostało   oparte   na właściwościach    uzdrawiających   tych   naturalnych   promieni podczerwonych.  Jogowie  w  Indiach również używają uzdrawiania dłońmi  i  zalecają je szczególnie w celu ulżenia przy zmęczeniu oczu.  Sauna  została spopularyzowana przez Finów, których stara religia wykorzystywała ją jako ceremonię umysłowego, duchowego i fizycznego  oczyszczenia.  Religia  ta  przeszła z Finami, kiedy migrowali  oni  z  terenów  na  północny  zachód od dzisiejszego Tybetu,  w  latach  5.000-3.000  p.n.e.  do ich obecnego miejsca zasiedlenia w Finlandii.

Dr  Tadashi  Ishikawa  otrzymał  patent  na cyrkonowo-ceramiczne grzejniki    podczerwone   używane   w   niniejszych   systemach termicznych  w  1965  r., po pięciu latach prac w dziale badań i

rozwoju   Fuji   Medical.   Systemy  termiczne  oparte  na  tych grzejnikach  były  używane wyłącznie przez lekarzy w Japonii, aż do   1979   r.,  kiedy  to  zostały  przekazane  do  publicznego zastosowania.  Idea  ta  została  obecnie  dalej  udoskonalona w Podczerwonym  Systemie  Termicznym,  który  jest  sprzedawany  w

Stanach  Zjednoczonych  od  1981  r. Płyty, wytwarzające podobne promienie  podczerwone  stosowane  są w szpitalach do ogrzewania nowonarodzonych dzieci.

Grzejniki w tych Podczerwonych Systemach Termicznych emitują ok. jednej  trzeciej swojej mocy w pośrednim paśmie podczerwieni, od 2-5,6  mikronów,  dla  super-głębokiej  penetracji,  i pozostałe

dwie-trzecie  w  dalekim  paśmie,  od  5,6  do 25 mikronów, z tą częścią   mocy   wyjściowej  równomiernie  rozłożoną  wokół  9,4 mikronowego  punktu  głównego  szczytowej  wydajności człowieka.  Rozłożenie   to   maksymalizuje   wyższą  penetrację  fal  pasma pośredniego  i  łączy  je  z  długimi  falami,  które wytwarzają wzmocnienie  absorpcji  rezonansowej  wydajności zdrowej tkanki.  Chińscy badacze uznali pasmo między 2-25 mikronami za najbardziej lecznicze.

Źródłem ciepła podczerwonego w tych Systemach Termicznych jest w rzeczywistości  piasek, ogrzany przez elektryczną cewkę oporową  w   nim   zamkniętą.   Jest   to   to   samo   luksusowe  ciepło promieniowania,  którym  cieszymy  się podczas wakacji na plaży. Piasek   i   cewka   znajdują  się  w  długiej,  cienkiej  rurze ceramicznej również dostosowanej do potrzeb naszego ciała. Ta  cyrkonowo-ceramiczna  rura  emisyjna jest osłonięta metalową kratą  pokrytą  miękką  powłoką  z  tkaniny  zamszowej,  i  jest bezpieczna przy dotykaniu jej podczas pracy.

Ostatnie  publikacje  takie  jak  „Cross  Currents”  Roberta  O. Beckera,   lekarza,   wyszczególniają  zagrożenia  wynikające  z ekspozycji na określone rodzaje pola elektromagnetycznego, takie jak  te,  występujące  po liniami wysokiego napięcia lub podczas pracy   przed   monitorami   komputerowymi.  Naukowcy  japońscy przedstawili  raport,  iż  ciepło  promieniowania  podczerwonego neutralizuje    ujemne   wpływy   takich   toksycznych   źródeł elektromagnetycznych.     Dane    Systemy    Termiczne    zostały

przetestowane  i  stwierdzono, iż wolne są od tzw. „toksycznych” pól  elektromagnetycznych.  Szwedzki  Instytut  Krajowy  Ochrony przed   Promieniowaniem   wydał  opinię,  że  grzejniki  Systemu Termicznego nie są niebezpieczne.

 

TYLKO JEDNO URZĄDZENIE TEGO RODZAJU

Dlaczego dany Podczerwony System Termiczny jest taki unikalny?  Wykorzystuje   on   energię  promieniowania   do  bezpośredniego penetrowania  tkanek  ciała  do  głębokości  ponad 4 cm. Jego wydajność  energetyczna  jest  dostosowana tak ściśle do własnej energii  promieniowania  ciała,  że nasze ciała absorbują blisko 93% fal podczerwonych, które osiągają naszą skórę.

Konwencjonalna   sauna  musi  polegać  wyłącznie  na  pośrednich sposobach  ogrzewania:  Po  pierwsze, na konwencjonalnych (prądy powietrza),  i  następnie  na  przewodzeniu (bezpośredni kontakt gorącego  powietrza  ze skórą) w celu wytwarzania swojego efektu ogrzewającego  na  nas. W Podczerwonym Systemie Termicznym mniej niż  20%  energii  podczerwonej ogrzewa powietrze, pozostawiając ponad  80%  dostępne  do  bezpośredniego  przekształcenia  się w ciepło  w  naszych  ciałach.  W  ten  sposób,  system  oparty na promieniowaniu  podczerwonym  może  ogrzać  użytkownika  do dużo większej   głębokości  i  dużo  bardziej  skutecznie  niż  sauna konwencjonalna,  jako że jego wydajność energetyczna jest przede wszystkim wykorzystywana do przekształcania energii bezpośrednio na  ciepło  w  nas,  nie  zaś do wytwarzania nadmiernie ciepłego powietrza,  które  następnie tylko powierzchniowo ogrzewa skórę.  Ta  zasadnicza różnica wyjaśnia wiele bezprecedensowych korzyści dostępnych  poprzez  Podczerwony  System Termiczny, które nie są możliwe do osiągnięcia przy korzystaniu z konwencjonalnej sauny.

Energia  podczerwona  zastosowana  w  tych systemach termicznych może wywoływać do 2-3 razy większą objętość potu, niż w saunie z gorącym   powietrzem,   przy   działaniu   w   znacznie  niższej temperaturze  powietrza  w zakresie 30° do 50°C w porównaniu z 50°  do  100°C w saunach konwencjonalnych. Niższy zakres ciepła jest  bezpieczniejszy  dla  tych  osób,  które  niepokoją  się o czynniki ryzyka dla układu sercowo-naczyniowego, na który ujemny wpływ   mogą   mieć  wyższe  temperatury,  spotykane  w  saunach wysokotemperaturowych  starego stylu. Niemieccy badacze zgłosili korzystny   wpływ   długotrwałej   ekspozycji  całego  ciała  na podczerwień  w  dwóch grupach pacjentów z nadciśnieniem, których badali  w 1989 roku, włączając 24-godzinny wzrost przepływu krwi obwodowej i spadek wysokiego ciśnienia krwi.

Również wyraźnie przyjemniej jest oddychać powietrzem o 50-70°C chłodniejszym   niż   w   saunie.   Ze   względu  na  „przyjazny użytkownikowi”  charakter, ludzie w sposób oczywisty wolą używać Systemów  Termicznych  i  będą  to  kontynuowali  na regularnych zasadach  ze  względu  na  łatwość oddychania dużo chłodniejszym powietrzem,  i  jednoczesne  odczuwanie  wybranego  przez siebie ciepła,   oraz   ze  względu  na  wyjątkowo  dobre  samopoczucie zgłaszane  przez  użytkowników  jako  efekt wynikowy. Systemy te moga być używane nawet przy całkowicie otwartych drzwiach, jeśli jedynym  wymaganym  efektem ma być penetracja podczerwienią, lub jeśli  wymagany jest bardzo chłodny zabieg bez pocenia się, jako rozgrzewka  przed  aktywnością fizyczną, w pełnej odzieży. Takie podejście  może  być wymagane przy rozgrzewce przed rozciąganiem się,   pracą   na   zewnątrz,  biegiem  lub  wyjściem  na  niską temperaturę.

Systemy  podczerwowe  są łatwiejsze i wygodniejsze do użycia niż tradycyjne  sauny.  Sauny z gorącym powietrzem wymagają długiego czasy  nagrzewania  –  do  30-90  minut,  co czyni je dużo mniej praktycznymi niż nowoczesne Podczerwone Systemy Termiczne, które rozgrzewają  się  w jedynie 5-10 minut od temperatury pokojowej.  Są zwarte i wygodne do stosowania w warunkach domowych.

Znacznie niższe koszty obsługi, powodują, że Podczerwony System Termiczny jest bardziej atrakcyjny niż zwykła sauna. 20-minutowa sesja,  obejmująca  10-minutową rozgrzewkę w Saunie Podczerwonej kosztuje  ok.  30 groszy (elektryczność). Dla porównania, sesja w całkowicie  rozgrzanej  saunie  tradycyjnej kosztuje ok. 2,50 do 4 zł.  Codzienne  użycie  Podczerwonego Systemu Termicznego zwiększy Państwa rachunek za elektryczność o jedynie ok. 9 zł miesięcznie  w  porównaniu  do 75 – 120  zł  miesięcznie w przypadku sauny konwencjonalnej, jeśli każda z nich używana jest przez 20 minut po rozgrzaniu.

Dane   Podczerwone   Systemy  Termiczne  dają  Państwu  te  same doświadczenia  z  promieniowaniem podczerwonym co w tradycyjnych łaźniach   wigwamowych   Indian   Amerykańskich,  pozwalając  na korzystanie  z  nich  w dużo wygodniejszy i łatwiejszy sposób, w intymnej  prywatności  swojego domu. Zalety oczyszczające, które zawsze  przypisywane  są tradycyjnym łaźniom parowym, są obecnie dostępne   do  codziennego  oczyszczania  bez  czasochłonnego  i nadmiernie  pracochłonnego  procesu  ustawiania,  którego wymaga zwykła sauna.

 

KORZYŚCI  ZDROWOTNE  ZWIĄZANE  Z  PROMIENIOWANIEM PODCZERWONYM W RAPORTACH Z CAŁEGO ŚWIATA

Od  ponad  25  lat,  naukowcy  i  klinicyści  japońscy i chińscy prowadzili  rozległe  badania  odnośnie leczenia podczerwienią i zgłaszali  wiele  prowokujących  wniosków.  W  Japonii  istnieje „Stowarzyszenie Podczerwieni”, składające się z lekarzy medycyny i  fizjoterapeutów,  mające  na  celu  dalsze badania i wsparcie korzyści  zdrowotnych  promieniowania  podczerwonego jako metody leczenia.   Ponad  700.000  podczerwonych  systemów  termicznych sprzedanych   na   Wschodzie  do  leczenia  całego  ciała,  oraz dodatkowo    30    mln    ludzi,   których   leczono   miejscowo

promieniowaniem  podczerwonym  na Bliskim Wschodzie, w Europie i Australii  za  pomocą  lamp  ustawionych na to samo pasmo 2 – 25 mikronów,  które zastosowane zostało w Systemach Termicznych dla całego  ciała.  Terapia  całego  ciała  przy pomocy podczerwieni jest  stosowana  od  ponad  80  lat  przez lekarzy niemieckich w niezależnie opracowanej formie.

 

BIERNY EFEKT KONDYCJONUJĄCY UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

Podczerwony  System  Termiczny umożliwia ludziom na wózkach, lub tym,  którzy  w  inny  sposób nie mogą lub nie chcą poddawać się programowi  ćwiczeń  fizycznych  i  poprawy  kondycji, osiąganie efektu  treningu  w  odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego.  Pozwala to również na większą różnorodność w trwającym programie treningowym.

„Wielu  z  nas,  biegających,  czynią  to  po  to,  by zwiększyć wydajność naszego układu sercowo-naczyniowego, nie zaś po to by zbudować okazałe mięśnie nóg. Regularne korzystanie z sauny może nakładać  podobne obciążenie na układ sercowo-naczyniowy, i może być   podobnie   skuteczne  jak  sposób  kondycjonowania  układu sercowo-naczyniowego  i  spalania  kalorii  podczas  regularnych ćwiczeń”.

Zgodnie   z  publikacją  w  „Journal  of  the  American  Medical Association”, 7 sierpnia 1981 r.

Ze  względu  na  głęboką  penetrację  (ponad 3-4 cm w głąb skóry) promieni  podczerwonych  wytwarzanych  przez Podczerwone Systemy Termiczne, zachodzi efekt ogrzewania głęboko w tkankach mięśni i organach  wewnętrznych.  Ciało  reaguje  na ten efekt głębokiego ogrzewania   poprzez  wywoływane  przez  podwzgórze  zwiększenie zarówno  pojemności wyrzutowej jak i częstotliwości akcji serca.  Ten  korzystny  dla  serca  stres  prowadzi  do widocznego potem efektu  treningu i poprawy kondycji układu sercowo-naczyniowego.  Badania  medyczne  potwierdzają, że korzystanie z sauny zapewnia poprawę  kondycji  układu  sercowo-naczyniowego,  ponieważ ciało pracuje by się ochłodzić, co obejmuje zwiększenie częstotliwości akcji serca, pojemności minutowej serca oraz szybkości przemiany materii.  W charakterze potwierdzenia wagi tej formy poprawiania kondycji  układu sercowo-naczyniowego, szeroko zakrojone badania NASA  na  początku  lat  80-tych  doprowadziły  do  wniosku,  że stymulacja  podczerwienią  funkcji  układu sercowo- naczyniowego byłaby    idealną    metodą    podtrzymania    kondycji   układu sercowo-naczyniowego  astronautów  amerykańskich podczas długich lotów  w  przestrzeni  kosmicznej. Stwierdzono, że przepływ krwi podczas  hipertermii całego ciała wzrasta z normalnych 5-7 kwart na minutę do nawet 13 kwart na minutę.

„Lata  80-te  były  dekadą klas aerobiku i wielomilowych biegów.  Było  jednakże coś elitarnego w sposobie, w jaki takie ćwiczenia zalecano:  tylko  wytężony wysiłek da wyniki, musisz doprowadzić częstotliwość  akcji  serca  do  wartości pomiędzy X i Y, jedyną drogą  było  „pójście  na całość”. I takie nakazy powodowały, że większość  „prawdziwych”  ćwiczących  była  młodymi  i zgrabnymi zaczynając te ćwiczenia. Wielu, wielu Amerykanów przyłączyło się do  tego  fitnessowego szaleństwa, ale prawdopodobnie tyleż samo odpadło po drodze. Jak już mówiliśmy, ostatnie badania wskazują, że  nie  trzeba  biegać  maratonów,  by  mieć lepszą figurę – że spalanie  po  prostu  1.000  kalorii  tygodniowo  … wystarczy.  Wszystko  jest  dobre,  co  prowadzi  do spalenia tych kalorii.” Publikacja  w  Wellness Letter, październik 1990 r., Uniwersytet Berkeley w Kalifornii.

 

DOSKONAŁE ZUŻYWANIE KALORII I KONTROLA MASY CIAŁA

W   podręczniku  Guytona  do  Fizjologii  Medycznej,  znajdujemy informację,  że  wyprodukowanie  jednego grama potu wymaga 0,586 kcal.  Cytat  JAMA, do którego odniesienie znajduje się powyżej,

idzie    dalej   w   swoich   stwierdzeniach:   „Osoba   poddana umiarkowanemu  kondycjonowaniu może w łatwy sposób wypocić 500 g w  saunie, zużywając prawie 300 kcal – równoważność biegu na 2-3 mile.  Osoba  kondycjonowana  ciepłem,  może  łatwo  wypocić ok.  600-800  kcal  bez  ujemnych skutków. Podczas gdy masę utraconej wody  można  uzupełnić poprzez nawodnienie, zużytych kalorii już nie.”  Ponieważ  Podczerwony  System  Termiczny  pomaga wytwarzać 2-3-krotnie więcej potu niż w saunie z gorącym powietrzem, wpływ tego   na   zwiększone   zużycie  kalorii  robi  duże  wrażenie.

Zakładając,  że  sauna,  jak wg JAMA, trwa przez 30 minut, można dokonać   szeregu   ciekawych   porównań.   Dwie  z  najbardziej zużywających   kalorie   form  ćwiczeń  to  wiosłowanie  i  bieg maratoński.  Szczytowe  zużycie  na  maszynie  wioślarskiej  lub podczas  biegu  maratońskiego  wynosi  ok.  600 kcal w 30 minut.

Podczerwony   System  Termiczny  może  zwiększyć  ten  efekt  od „lekkiego  stopnia” do 250% poprzez spalanie od 900 do 2400 kcal podczas  30-minutowej  sesji.  Podczerwony System Termiczny może

w   ten  sposób  zastąpić  zużycie  energii  równe  temu,  które następuje  podczas  6-9-milowego  biegu,  tylko  podczas  jednej sesji.

 

Podczerwony  System  Termiczny  może,  w  ten  sposób,  odgrywać decydującą  rolę  zarówno  w  procesie kontroli masy ciała jak i poprawie  kondycji  układu  sercowo-naczyniowego.  Mogą to łatwo

docenić ci, którzy nie ćwiczą i którzy nie mogą ćwiczyć, chociaż chcą  stosować  skuteczny  program  kontroli  wagi  i zachowania zgrabnej  sylwetki,  i  chcą korzyści, które regularne ćwiczenia mogłyby wnieść do takiego programu.

 

CHOROBY  MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

 –  sukcesy zgłaszane w przypadku leczenia podczerwienią przez naukowców japońskich.

 

Zapalenie stawu żuchwowo-skroniowego

Urazowe zapalenie stawów

Następstwa urazu

Nerwoból związany z wysunięciem dysku

Stłuczenie mózgu – przyspieszone leczenie

Napięcie barku – rozluźnienie

Złamanie  kompresyjne  – Przykład: ból ustał na 3 dni przy tylko jednym seansie leczniczym

Wstrząs rdzeniowy – odwrócenie wstrząsu pourazowego

Napięcie mięśni – rozluźnienie

Ból  mięśni po ćwiczeniach fizycznych – zasadnicze znaczenie dla uczestniczących w zawodach sportowców

Ostre  dnawe  zapalenie  stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnieniowa  choroba  stawów – w każdej z tych chorób znaczna ulga lub poprawa

Ból barku – ulga lub eliminacja

Skurcze mięśni – zmniejszone lub wyeliminowane

Bóle lędźwiowo-krzyżowe – ulga

Zrosty  –  wydłużone  lub łatwiej eliminowane; są to powszechnie występujące   u   czynnych   sportowców  zespoły  pourazowe  lub powtarzające się zespoły obciążeniowe

Zapalenie kaletki – usunięcie

 

„Praktykujący   lekarze   korzystają   z  ciepła  promieniowania podczerwonego   w   celu  leczenia  urazów  stawów  i  wiązadeł, uszkodzeń  powysiłkowych,  zapalenia  kaletki, chorób obwodowego układu naczyniowego, zapaleń stawów i bólów mięśniowych” zgodnie z Encyklopedią Nauki i Technologii McGraw/Hill.

Dr   Masao   Nakamura   z   Kliniki  Medycznej  O&P  w  Japonii, poinformował   o   wielkim   sukcesie   w   dziedzinie  leczenia podczerwienią w przypadku chorób:

 • Odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego
 • Menopauza
 • Sztywność barku
 • Reumatyzm
 • Problemy żołądkowo-jelitowe
 • Rwa kulszowa
 • Zapalenia stawów
 • Bezsenność
 • Trądzik
 • Choroby uszu

 

Reumatoidalne zapalenie stawów

Studium    przypadku    ze   Szwecji,   70-letni   mężczyzna   z reumatoidalnym  zapaleniem  stawów  jako  wtórnym  w stosunku do ostrego  gośćca stawowego. Osiągnął już toksyczny limit blokad ze złota  i  jego  OB  ciągle  wynosił  125.  W  ciągu  5  miesięcy stosowania  Podczerwonego  Systemu Termicznego, jego OB spadł do jedynie 11.

W   przypadku  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  u  14-letniej Szwedki,  która  nie  mogła  swobodnie  schodzić  ze  schodów ze względu  na  ból  w  kolanach  od  czasu, kiedy skończyła 8 lat, lekarze  reumatolodzy  powiedzieli jej matce, że córka w ciągu 2 lat  będzie  jeździła  na  wózku, jeśli odmówi leczenia złotem i terapii  kortykosteroidami.  Jednakże,  po  3 sesjach leczenia w saunie   z  promieniowaniem  podczerwonym,  zaczęła  stawać  się bardziej  sprawna  ruchowo  i  w konsekwencji zajęła  się tańcem ludowym,  bez  pomocy konwencjonalnego leczenia stosowanego przy ozdrowieniu.

Próby  kliniczne  w  Japonii  mówiły  o  pomyślnym rozwiązaniu w przypadku siedmiu na siedem przypadków reumatoidalnego zapalenia stawów, leczonych za pomocą terapii całego ciała podczerwienią.  Te  studia  przypadków i próby kliniczne wskazują, że gwarantuje się  prowadzenie dalszych badań nad zastosowaniem terapii całego ciała  podczerwienią przy opiece nad pacjentami z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Poniższe  stanowi  podsumowanie  z  „Therapeutic Heat and Cold”, 4-te  wydanie, ED. Justus F. Lehmann M.D., Williams and Wilkins, rozdział 9 i wnioski z danych tam zawartych.

Ogólnie   rzecz   biorąc,  przyjmuje  się,  że  ciepło  wywołuje następujące pożądane skutki terapeutyczne:

 • Zwiększa rozciągliwość tkanek kolagenowych.
 • Tkanki ogrzane  do  45°C i następnie rozciągnięte wykazują nieelastyczne  trwałe  wydłużenie  o    0,5-0,9%,  które pozostaje po usunięciu rozciągania, a które nie występuje w tych  samych  tkankach,  kiedy są rozciągane przy normalnej temperaturze  tkanek.  Tak  więc, 20 sesji rozciągania może spowodować  10-18% zwiększenie długości tkanek w ten sposób ogrzanych i rozciągniętych.
 • Efekt ten  jest  szczególnie  cenny  w pracy z więzadłami, torebkami stawowymi, ścięgnami, powięziami i błoną maziową, które zbliznowaciały, zgrubiały lub skurczyły się.
 • Takie rozciąganie  w    45°C  powoduje  dużo mniejsze osłabienie  rozciągniętej  tkanki dla danego wydłużenia niż podobne  przedłużanie  wykonywane  w normalnej temperaturze tkankowej.
 • Zacytowane eksperymenty wyraźnie wykazały, że długie silne rozciąganie może powodować znaczne trwałe wydłużenie, kiedy stosowane  jest  ciepło wraz z rozciąganiem lub ćwiczeniami ruchowymi,  które  są także bezpieczniejsze niż rozciąganie tkanek w normalnej temperaturze tkankowej.
 • Ten bezpieczniejszy   efekt   rozciągania  ma  zasadnicze znaczenie  dla właściwego treningu czynnych sportowców, tak by  zminimalizować  ich  czas  „wyłączenia”  ze  względu na urazy.

 

Bezpośrednio zmniejsza sztywność stawów

 • Wystąpiło 20%  zmniejszenie  sztywności  w    45°C  w porównaniu   z   33°C   w   reumatyzmie  stawów  palcowych, odpowiadające   doskonale   zarówno   subiektywnej   jak   i obiektywnej obserwacji sztywności. Każdy  zesztywniały  staw i zgrubiałe tkanki łączące winny reagować w podobny sposób.

 

Rozluźnia skurcze mięśni

 • Długo obserwowano  możliwość  redukcji  za  pomocą  ciepła skurczy mięśni, będących dolegliwością wtórną w stosunku do stanów  szkieletowych,  stawowych  lub neuropatologicznych.  Taki  rezultat  jest  prawdopodobnie  wynikiem  połączonego efektu   ciepła   na   zarówno   pierwotne   jak  i  wtórne doprowadzenia z komórek wrzecionowatych i z jego wpływów na organy ścięgna Golgiego. Te efekty wytwarzane przez każdy z tych  mechanizmów,  wykazały  swój szczytowy wpływ w ramach zakresu   temperatury   leczniczej,  uzyskiwanej  z  ciepła promieniowania.

 

Powoduje złagodzenie bólu

 • Ból można złagodzić poprzez zmniejszenie towarzyszących lub wtórnych skurczy mięśni. Ból jest  także  związany  z  niedokrwieniem ze względu na napięcie  lub  skurcz,  co może zostać złagodzone za pomocą przekrwienia  wytwarzanego  za  pomocą wywoływanego ciepłem rozszerzenia  naczyń,  powodując tym samym przerwanie pętli sprzężenia  zwrotnego,  w  którym niedokrwienie prowadzi do dalszych skurczy i jeszcze większego bólu.
 •  
 • Wykazano, iż  ciepło  redukuje  odczuwanie  bólu  poprzez bezpośrednie  działanie  na oba wolne zakończenia nerwowe w tkankach  i  na  nerwach    W  jednym  przypadku stomatologicznym,     powtarzające    stosowanie    ciepła, doprowadziło  w  końcu  do usunięcia całej reakcji nerwu na ból powstający z miazgi zębowej.
 •  
 • Ciepło może  zarówno prowadzić do zwiększonego wytwarzania endorfiny  i  wyłączenia  „bramki kręgowej” Melzacka i Walla, przy czym każde z tych zjawisk może zmniejszać ból.

 

Zwiększa przepływ krwi

 • Ogrzewanie jednego   obszaru   ciała  wytwarza  odruchowe rozszerzenie  naczyń  w  odległych obszarach ciała, nawet w przypadku braku zmiany w temperaturze głębokiej ciała; t.j.  ogrzewając  jedną  kończyną,  również  w jej parze zachodzi rozszerzenie  naczyń;  ogrzewając  przedramię również w obu kończynach   dolnych  rozszerzą  się  naczynia;  ogrzewanie przodu  tułowia  spowoduje  także rozszerzenie się naczyń w dłoniach.
 • Ogrzewanie mięśni  wytwarza  zwiększony  poziom  przepływu krwi, podobny do tego, jaki powstaje podczas ćwiczeń.
 • Wzrost temperatury  powoduje  zwiększony  przepływ  krwi i rozszerzenie  bezpośrednio  naczyń włosowatych, tętniczek i żył,  prawdopodobnie  w  wyniku bezpośredniego działania na ich  mięśni  gładkie.  Uwolnienie bradykininy, uwolnionej w wyniku   działania  gruczołów  potowych,  również  powoduje zwiększony przepływ krwi i rozszerzenie naczyń.
 • Hipertermia całego ciała, z wynikowym wzrostem temperatury wnętrza  ciała,  dalej wywołuje rozszerzenie naczyń poprzez wywoływany  przez  podwzgórze spadek napięcia współczulnego przy  zespoleniu  tętniczo-żylnym. Rozszerzenie naczyń jest także wywoływane przez odruchy aksonowe oraz przez odruchy, które zmieniają równowagę naczynioruchową.
 • Pomaga   we  wchłanianiu  nacieków  zapalnych,  obrzęków  i  wysięków.
 • Zwiększone krążenie   obwodowe   zapewnia   przenoszenie konieczne do wspomożenia usuwania obrzęków, co może pomóc w zakończeniu    stanu   zapalnego,   zmniejszeniu   bólu   i przyspieszeniu procesu zdrowienia.

 

Coraz częściej stosowany jest w terapii nowotworowej.

 • Jest to nowa i eksperymentalna procedura. Jest bardzo obiecujące w niektórych przypadkach, jeśli jest właściwie stosowane. Naukowcy amerykańscy    wolą    ostrożne   monitorowanie temperatury  guza; podczas gdy sukcesy zgłaszane w Japonii, nie wspominają o takim środku ostrożności.

W Ameryce  sprzedano  ponad   7.000  Podczerwonych  Systemów Termicznych,  i leczenie podczerwienią staje się obecnie wiodącą linią  opieki  w  przypadku  uszkodzeń tkanek miękkich, promując

zarówno  ulgę  w  przypadkach chronicznych, trudnych do leczenie „stałych”  chorób,  a  także  przyspieszając zdrowienie nowszych uszkodzeń ciała.

 

Miejscowa    terapia   podczerwienią   z   wykorzystaniem   lamp ustawionych  na  długość  fali  2-25 mikronów, jest stosowana do leczenia  i  zmniejszania  bólu  w  ponad  40  znanych Chińskich Instytutach Medycznych.

Badacze   zgłaszają   ponad  90%  sukces  w  podsumowaniu  badań chińskich, oceniających wpływ leczenia podczerwienią na:

 • Uszkodzenia tkanek miękkich
 • Zapalenia około stawów barku
 • Bóle miesiączkowe
 • Wypryski z infekcją
 • Porażenie nerwu twarzowego
 • Zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • Zapalenie miedniczne
 • Grzybice
 • Bóle lędźwiowe
 • Rwa kulszowa
 • Neurodermit
 • Infekcje pooperacyjne
 • Biegunka
 • Neurastenia
 • Dziecięce zapalenie płuc
 • Odmrożenie ze stanem zapalnym

 

Naukowcy japońscy, jak w swojej książce „Leczenie podczerwienią” przedstawia  dr  Yamajaki,  uzyskali następujące, prowokujące do myślenia,  wyniki  w przypadku stosowania podczerwonych systemów termicznych na całe ciało.

 • Oparzenia – złagodzenie bólu i przyspieszenie czasu zdrowienia, przy mniejszych bliznach.
 • Wysokie   ciśnienie   krwi  –  bezpieczne  w  zakresie  40-50°C, regularne stosowanie pomaga w jego obniżeniu
 • Niskie ciśnienie krwi – sauna uczy ciało, jak je podnieść
 • Uszkodzenie  mózgu  – przyspieszone gojenie w przypadku stłuczeń mózgu
 • Poprawa pamięci krótkotrwałej
 • Odwrócenie raka języka
 • Toksyczne pola elektromagnetyczne – zneutralizowane wpływy
 • Krwotoki  mózgowe  – zdrowienie jest zarówno przyspieszone jak i znacznie rozszerzone.
 • Uszkodzenia  tkanek  miękkich  w wyniku wypadków samochodowych – stosowane były codzienne sesje, aż do uzyskania najlepszego zdrowienia;  następnie  systemy termiczne były stosowane do leczenia  chronicznych  pozostałości.  Efekt  kontrolowania bólu  przy chronicznych pozostałościach takich urazów trwał trzy dni, zanim konieczna była następna sesja.
 • Zapalenie stawów, ostre i chroniczne – znaczna ulga
 • Dnawe zapalenie stawów – złagodzenie
 • Reumatoidalne zapalenie stawów – ulga
 • Objawy  menopauzy  –  ulga  w  przypadku  dreszczy,  nerwowości, depresji, bólów głowy i brzucha.
 • Utrata  masy  ciała  – po pierwsze poprzez pocenie się i zużycie energii  koniecznej  do produkcji potu, i następnie poprzez bezpośrednie wydalanie tłuszczu.
 • KRĄŻENIE  KRWI  –  Wszystkie  z  poniższych  schorzeń mogą być w pewnym stopniu związane ze słabym krążeniem krwi, i dlatego też  mogą dobrze reagować na zwiększone rozszerzenie naczyń obwodowych przy stosowaniu podczerwieni:
 • Zapalenie stawów
 • Rwa kulszowa
 • Bóle pleców
 • Hemoroidy
 • Napięcie nerwowe
 • Cukrzyca
 • Przemęczenie mięśni u dzieci
 • Żylaki
 • Owrzodzenia  nóg  i  odleżyny  –  których nie udało się wyleczyć konwencjonalnymi metodami
 • Obrzęki  pooperacyjne – leczenie za pomocą podczerwieni było tak pomyślne, że pobyt w szpitalu został skrócony o 25%
 • Choroba przewężeniowa układu obwodowego – „Celem jest utrzymanie optymalnego  natężenia  przepływu  krwi  do  chorej  części ciała.   Ogólnie   rzecz   biorąc,  temperatura  winna  być utrzymywana  na  najwyższym  poziomie,  który  nie powoduje zwiększenia    niezgodności   krążeniowej   powstającej   w przypadku  sinicy i bólu. „Therapeutic Heat and Cold”, str.  456-457.
 • Zapalenie nerwu
 • Zapalenie kaletki
 • Reumatyzm
 • Naciągnięte mięśnie
 • Zmęczenie
 • Zadrapania
 • Skurcze menstruacyjne
 • Bóle żołądka
 • Choroba tętnicy wieńcowej, stwardnienie tętnic i nadciśnienie – Fińscy  naukowcy, mówiąc o regularnym stosowaniu konwencjonalnych saun,  stwierdzają,  że  „istnieją  liczne dowody sugerujące, że naczynia  krwionośne  regularnych  użytkowników  sauny pozostają elastyczne   i   giętkie   dłużej,   ze   względu  na  regularne rozszerzanie  i  zwężanie” naczyń krwionośnych, wywoływane przez korzystanie z sauny.

Niemieccy  uczeni – lekarze przedstawili w „Dermatol Monatsschr” w 1989 r. wyniki badań, mówiące, że pojedyncza sesja hipertermii całego  ciała  wywołanej  podczerwienią,  trwająca  ponad  jedną godzinę,   może   mieć   jedynie  korzystny  wpływ  na  osoby  z nadciśnieniem  I i II stopnia. Każdy pacjent doświadczył wzrostu temperatury głębokiej ciała do max. poziomu 38,5°C. U wszystkich pacjentów w ramach jednego eksperymentu znacznie zmniejszyło się ciśnienie  krwi  –  tętnicze, żylne i średnie, i trwało to przez przynajmniej  24  godziny,  a  było  związane,  wg naukowców, ze stałym efektem rozszerzenia naczyń obwodowych.

Odnotowano  także  poprawę lepkości plazmy. Inna grupa podobnych pacjentów nadciśnieniowych została także zbadana w takich samych warunkach  wywołanej  podczerwienią  hipertermii, ze szczególnym zwróceniem   uwagi  na  staranniejszą  ocenę  wpływów  na  układ krążenia  wywołanych  tego  rodzaju  ogrzewaniem  całego  ciała.

Podczas   każdej   sesji   podczerwieni,   występowało   znaczne zmniejszenie   ciśnienia   krwi,   oporu   wyrzutowego  serca  i całkowitego oporu obwodowego u wszystkich pacjentów.

 

U  pacjentów  podczas każdej sesji wystąpił także znaczny wzrost częstości  akcji  serca, pojemności wyrzutowej serca, wydajności serca  i  frakcji  wyrzutowych  serca.  Naukowcy uważają te trzy ostatnie   efekty   za   dowód,   że  stymulacja  serca  podczas wywoływanej  podczerwienią hipertermii jest dobrze zrównoważona, podczas  gdy  spis  efektów  wykazuje wyraźnie szczegóły zmian w krążeniu  w najmniejszych naczyniach, prowadzących do pożądanego wyniku, t.j. obniżenia ciśnienia krwi.

Problemy, często towarzyszące procesowi starzenia, o złagodzeniu lub  zmniejszeniu których doniesiono w wyniku stosowania terapii podczerwienią w Japonii:

 • Menopauza
 • Zimne  ręce i stopy – Fizjoterapeuta stwierdził uzyskanie 20-50% poprawy.
 • Wysokie ciśnienie krwi – Przykład: Przypadek chorego na cukrzycę z  ciśnieniem  skurczowym  zmniejszonym  ze  180  do  125 i jednoczesnym   spadkiem   masy   ciała   o   10  funtów  po zastosowaniu podczerwieni.
 • Reumatoidalne  zapalenie  stawów  – 7 na 7 przypadków pomyślnych wyników w próbie klinicznej.
 • Choroba popromienna – złagodzenie oznak i objawów
 • Bóle  nowotworowe  –  doskonałe  złagodzenie bólu w późniejszych stadiach raka.
 • Następstwa    wylewów   –   Przykład:   Złagodzenie   niedowładu połowiczego w określonym czasie
 • Łagodny przerost prostaty – zmniejszony
 • Wrzody dwunastnicy – wyeliminowane
 • Ból   –   złagodzenie   bólu   nie   pozwalającego  na  sen  lub ograniczającego zwykłe pozycje podczas snu.
 • Ból  przy złamaniu kompresyjnym – Przykład: ból zanikał na 3 dni po   każdym   zabiegu   przy   osteoporozowych   złamaniach kompresyjnych.
 • Hemoroidy – zmniejszone
 • Zapalenie pęcherza – wyleczone
 • Marskość wątroby – odwrócona
 • Nieżyt żołądka – złagodzenie
 • Zapalenie wątroby – wyleczone
 • Astma,  zapalenie oskrzeli – oczyszczone (jak przy przeprowadzce do suchego klimatu Arizony)
 • Zrosty pooperacyjne – zmniejszone
 • Owrzodzenie  nóg  –  wyleczone,  jeśli wcześniej było odporne na inne sposoby leczenia
 • Bliznowce  –  znacznie  zmiękczone, a w niektórych przypadkach – całkowicie zniknęły

Stany  chorobowe USZU, NOSA I GARDŁA złagodzone podczas leczenia podczerwienią w Japonii:

Chroniczne  zapalenie  lub  infekcja  ucha środkowego – W jednym klinicznym  studium chronicznego surowiczego zapalenia ucha środkowego  nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych u 70% badanych osób.

 • Ból gardła
 • Szum  w  uszach  –  chroniczny  ostry przypadek  wyleczony po 10 zabiegach podczerwienią.
 • Krwawienie z nosa

 

Stany  SKÓRY,  w  których nastąpiła poprawa w przypadku leczenia podczerwienią w Japonii i w Chinach:

 • Pokrzywka
 • Zatkane  pory  zostają  odetkane z kosmetyków, tworząc fakturę i tonację skóry niezrównanej jakości. Książka Mikkela Aalanda „Sweat” (Pot) (Capra Press, 1978) cytuje fińskiego lekarza, który  stwierdza,  że: „Najlepiej ubrany obcokrajowiec może wejść  do  gabinetu  lekarza,  i  po  zbadaniu  jego skóry, stwierdza  się,  że  jest  ona szorstka jak kora. Z drugiej strony,  dzięki  saunie,  skóra każdego robotnika fińskiego jest miękka, elastyczna i zdrowa.
 • Niezdrowa tonacja skóry zostaje zamieniona na młodszą.
 • Blizny  i ból wynikłe z oparzeń lub zranień zostają zmniejszone, zarówno  pod  względem  ostrości  jak  i  zakresu.  Terapia podczerwienią jest stosowana rutynowo na oddziałach oparzeń w całej Azji.
 • Pokaleczenia leczą się szybciej z mniejszym bólem i bliznami.
 • Trądzik  –  trzy  lub cztery zabiegi podczerwienią mogą otworzyć pory,  które  nie funkcjonowały przez całe lata, wypychając zatykające  je  kosmetyki,  i  złuszczając martwy naskórek.  Sauna   jest   w   ten  sposób  dobrodziejstwem  dla  skóry nastolatków, oczyszczając ją z trądziku i zaskórników.
 • Zapach  ciała  –  dzięki  poprawie  funkcjonowania  skóry, sauna systemu    termicznego    może    wyeliminować    przyczynę nieprzyjemnego zapachu ciała. Zdecydowanie zmniejsza zapach ciała  wywoływany  przez  zawodowe  narażenie  na działanie posiadających silny zapach chemikaliów.
 • Wypryski  i łuszczyca – doniesiono o wyjątkowo dobrej reakcji na zabiegi podczerwienią.
 • Oparzenie    słoneczne   –   Zgodnie   z   dziewiątym   wydaniem „Elektroterapii”   Claytona,   promienie   podczerowone  są jedynym     antidotum     na    nadmierne    promieniowanie ultrafioletowe.
 • Bliznowce  przy  zastosowaniu  Podczerwonego Systemu Termicznego powstają  się ze zmniejszoną prędkością w swojej skłonności do   tworzenia   się,  i  mogą  zostać  zmiękczone  poprzez stosowanie  Podczerwonego  Systemu  Termicznego,  jeśli już powstały.
 • Łupież  –  Ze  względu  na  zwiększony przepływ krwi przez skórę czaszki.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Jak  można  było  zauważyć, segment widma podczerwieni emitowany przez   Podczerwony   System   Termiczny   ceniony  jest  dzięki oferowaniu   zdumiewającego   zakresu  ewentualnych  korzyści  i wpływów  leczniczych,  co  dowiodły  badania prowadzone na całym świecie.

Dane   niniejszym   zaprezentowane,   służą   jedynie  w  celach odniesienia  i  stymulowania  dalszych  obserwacji. Żadne skutki powodujące  wyleczenie  lub  leczenie  jakiejkolwiek  choroby  w wyniku  działania  Podczerwonego  Systemu Termicznego nie są ani dorozumiane, ani też nie powinny być zakładane.

W  przypadku choroby, konieczne jest najpierw skontaktowanie się w  tej  sprawie  z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli przyjmuje się  jakiekolwiek  przepisane lekarstwa, sprawdzić u lekarza lub farmaceuty  odnośnie  wszelkich  ewentualnych  zmian w działania leku w interakcji z energią podczerwoną.

Niektóre    autorytety   medyczne   nie   zalecają   podnoszenia temperatury  wnętrza  ciała  u  osób  z  zahamowaniem  czynności nadnercza,  liszajem  rumieniowatym  układowym lub stwardnieniem rozsianym.

W przypadku niedawnego (ostrego) urazu stawu, nie powinien być on ogrzewany  przez  pierwsze  48  godzin  od urazu lub do momentu, dopóki  nie ustąpią objawy zaczerwienienia, gorąca i opuchlizny.

W  przypadku  stawu  lub  stawów  chronicznie zaczerwienionych i opuchniętych,   mogą  one  źle  reagować  na  silne  nagrzewanie dowolnego    rodzaju.    Silne    nagrzewanie   jest   stanowczo przeciwwskazane   w  przypadkach  zakażeń  zamkniętych,  czy  to stomatologicznych   i  stawowych  czy  też  w  dowolnych  innych tkankach.

W  przypadku ciąży lub jej podejrzenia, zaprzestać korzystania z sauny.  Fińskie  kobiety  korzystają  ze  swoich łaźni fińskich, które  nie  nagrzewają  ciała  tak  głęboko,  jedynie przez 6-12 minut,   i   po   tym   czasie  przestają,  zaczynając  odczuwać dyskomfort.  Takie  korzystanie  z  łaźni  o  tak niskim stopniu intensywności   nie   jest   związane  z  wadami  urodzeniowymi.  Podczerwony  System  Termiczny  może  być  stosowany 2-3-krotnie bardziej  intensywnie  i  wydaje się wysoce nieprawdopodobne, by krótsze   2-6-minutowe   zabiegi  mogły  zwiększyć  jakiekolwiek ewentualne minimalne ryzyko. 

Metalowe  ćwieki,  pręty i sztuczne stawy, a także inne implanty chirurgiczne,   ogólnie   rzecz   biorąc,   odbijają   promienie podczerwone,  i  w ten sposób nie są ogrzewane przez ten system, jednakże  należałoby  się skontaktować ze swoim chirurgiem przed zastosowaniem  Podczerwonego  Systemu  Termicznego.  Oczywiście, stosowanie   Podczerwonego   Systemu   Termicznego  musi  zostać przerwane w przypadku odczuwania jakiegokolwiek bólu w okolicach takiego wszczepu.

Silikon  absorbuje  energię podczerwoną. Wszczepiany silikon lub protezy  silikonowe  nosa  lub  ucha  mogą  być  ogrzewane przez promienie  podczerwone.  Ponieważ silikon topi się w temp. ponad 200řC, użycie Podczerwonego Systemu Termicznego nie powinno mieć na   niego   ujemnego   wpływu.   Jednakże   zawsze  zaleca  się skontaktowanie się z chirurgiem i ewentualnie z przedstawicielem producenta, by się upewnić.

 

Ogrzewanie   dolnej   części   krzyża   przez   kobiety  podczas menstruacji,  może tymczasowo zwiększyć intensywność krwawienia.  Kiedy  kobieta  zdaje  sobie sprawę z tego, że może to nastąpić, może  wybrać  taki  krótkotrwały  skutek  bez  niepokoju, lub po prostu unikać stosowania Podczerwonego Systemu Termicznego w tym czasie cyklu.

Hemofilicy  i wszelkie osoby ze skłonnością do krwotoków powinny unikać  stosowania  podczerwieni  lub dowolnego typu ogrzewania, które  może  wywoływać  rozszerzenie  naczyń,  mogące,  z kolei, powodować zwiększenie tendencji do krwawień.

Oczywiście,  w  przypadku  jakiegokolwiek  pogorszenia  stanu po użyciu   Podczerwonego  Systemu  Termicznego,  powinno  być  ono natychmiast przerwane.

Ludzie  nie  doznają  bólu  korzystając z Podczerwonych Systemów Termicznych,  chyba,  że są do tego przeciwwskazania. Jeśli taki ból  występuje,  stosowanie  ciepła promieniowania jest wyraźnie nieodpowiednie dla użytkownika w danym czasie.

Nie  próbować  samodzielnego  leczenia  żadnej choroby za pomocą niniejszego Podczerwonego Systemu Termicznego bez bezpośredniego nadzoru lekarza.

 

KRÓTKIE     WSKAZÓWKI     DOTYCZĄCE     WYBRANYCH    PRZEDMIOTÓW ZAINTERESOWANIA

UTRATA  MASY  CIAŁA:  Spala  900-2.400  kalorii  podczas  jednej 30-minutowej sesji! Oto, ile kalorii osoba ważąca 75 kg normalnie spala podczas 30 minut aktywności fizycznej:

     SPORT                                           KALORIE

     Wiosłowanie (najwyższy wysiłek)         600

     Pływanie (crawl)                                     300

     Jogging                                                    300

     Tenis (szybka gra)                                   265

     Rąbanie drewna                                      265

     Jazda na rowerze (15 km/godz.)             225

     Golf (bez wózka)                                    150

     Spacer (5 km/godz.)                               150

     Gra w kręgle                                           120

     Szybka gra racket-ball                            510

     Bieg maratoński                                     593

 

Niektóre  autorytety  w dziedzinie utraty wagi uważają, że nasze ciała  używają  tłuszczu  do  rozpuszczania toksyn. Podczerwony System  Termiczny  jest  niezrównanym  wydalaczem  toksyn,  jest również  znakomitym  sposobem  pozbycia się wszelkiego tłuszczu, którego nasze ciała używają do rozpuszczenia odkładających się w nich toksyn.

URODA:  Doskonałe  do  zwiększenia krążenia krwi w skórze, co ma zasadnicze znaczenie dla pięknej, młodej i błyszczącej skóry!  Nowy   „wewnętrzny   połysk”,   jako  że  skóra  wolna  jest  od nagromadzonego  brudu  i  suchych  komórek  skóry, ze względu na głębokie oczyszczenie z zanieczyszczeń!

Pomaga  w  przypadku  trądziku,  wyprysków, łuszczycy, oparzeń i wszelkich zmian skórnych lub zranień.

Otwarte rany goją się szybciej ze zmniejszonym bliznowaceniem.  Usuwa  szorstkość, pozostawiając skórę znowu gładką i miękką jak u dziecka.

Wzmacnia i poprawia tonację skóry i jej elastyczność.

 

BLIZNY  NA SKÓRZE: Blizny całkowicie utworzone, nawet bliznowce, mogą  być  stopniowo  zmiękczone.  Oparzenia  i  inne  rany  lub nacięcia mogą goić się ze znacznie zredukowanym bliznowaceniem.

CELLULITIS:  Cellulitis  to  żelopodobna substancja wytwarzana z tłuszczu,  wody i odpadów uwięzionych w kieszonkach podskórnych.  Podczerwony  System Termiczny może pomóc w takim stanie, jako że obfite    pocenie    pomaga   usunąć   tę   formę   niechcianych zanieczyszczeń z ciała.

Europejscy  specjaliści d/s urody potwierdzają: sauna w znacznym stopniu     przyspiesza     działanie     wszelkich    programów anty-cellulitisowych!   Ze   względu   na   podwójną   głębokość penetracji  w głąb cellulitisu, połączoną z 10-krotnie wzmożonym nagrzewaniem  tych tkanek, Podczerwony System Termiczny może być znacznie  bardziej  skuteczny,  niż  jakakolwiek  konwencjonalna sauna.

ZŁAGODZENIE  BÓLU:  Skuteczne w przypadku zapalenia stawów, bólu pleców, skurczy mięśni, bólów głowy, itp.

URAZY:   Ciepło   promieniowania  pomaga  w  przypadku  skręceń, uszkodzeń  powysiłkowych,  zapalenia  stawów,  skurczy  mięśni i bólu.

Dla  sportowców,  dany  Podczerwony  System Termiczny jest dobrą nowiną.  Pozwala  on na szybkie uzupełnienie długu tlenowego. To prawdopodobnie  prowadzi  do  ulepszonego i szybszego wyleczenie skręceń i bólów mięśni!

 

BIEGACZE:   Podczerwony   System   Termiczny   jest   doskonałym rozwiązaniem  dla utrzymania sprawności sercowo-naczyniowej przy unikaniu  biegów  w  dni  o niesprzyjającej pogodzie, dni, kiedy chce  się po prostu pominąć trening lub kiedy trzeba odpocząć by umożliwić  leczenie  ran. Ponadto, Podczerwone Systemy Termiczne są  doskonałą  rozgrzewką  przed  rozciąganiem  lub  rozpoczęciem wszelkiej  intensywnej  aktywności  fizycznej.  Można  po prostu zastosować  swój  Podczerwony System Termiczny przez ubranie, do momentu,  w  którym zaczyna się wydzielanie potu. W tym momencie organizm  jest  wstępnie  rozgrzany  do  rozciągania,  jazdy  na nartach,  biegu  w  niskiej  temperaturze,  itp. Dla osiągnięcia maksymalnej korzyści rozciągania dzięki zastosowaniu niniejszego systemu,  potrzebna będzie 40-minutowa sauna przed rozciąganiem.  Badania   wskazują,   że   rozciąganie   po  40-minutowej  sesji Podczerwonego  Systemu  Termicznego powinno wytworzyć ½% stały wzrost  giętkości. Nawet jedna 20-minutowa sesja może spowodować tymczasowy   wzrost   elastyczności  do  10%.  Jako  rozgrzewka, Podczerwony  System  Termiczny  powinien  pomóc  w  zapobieganiu urazom   i   zwiększeniu   zdolności   do  wytrzymania  programu treningowego, a także przynieść zadowolenie z wszelkich rodzajów aktywności  na  świeżym  powietrzu. Podczerwony System Termiczny jest  także  doskonałą  rozgrzewką  po aktywności na powietrzu w przypadku  niskich  temperatur, zwłaszcza w przypadku stosowania na miejsca odmrożone.

RELAKS  I  ZADOWOLENIE:  Usuwa  stres  w  komfortowych warunkach ciepła, z dopływem świeżego powietrza dla ułatwienia oddychania.

 

KRÓTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. W przypadku ustawiania Podczerwonego Systemu Termicznego po raz  pierwszy, rekomendujemy, by termostat został ustawiony na  poziom  maksymalny  i  pozostawiany  w takim położeniu.
Przed   korzystaniem   ze   swojego  Podczerwonego  Systemu Termicznego,   uruchomić  go  przy  drzwiach  otwartych  na godzinę.   W   celu  dokonania  regulacji  systemu  podczas użytkowania,  użyć  wywietrznika  dachowego  lub  okienka w drzwiach   (uchylając   je).  Jeśli  odczuwa  się  potrzebę większego  chłodzenia,  po prostu otworzyć drzwi dopóki nie nastąpi  uczucie komfortu. Poprzez pozostawienie termostatu w najwyższym położeniu, uzyskuje się stałą moc z grzejników podczerwonych w swoim urządzeniu.

2. Pić  dużo  płynów  przed  i  po  sesji. Najlepsza jest woda mineralna. Używać najlepszej dostępnej wody. Zjedzenie kawałka owocu pomoże w uzupełnieniu potasu.  Typowa  amerykańska  dieta  może  uzupełnić fosfor utracony wraz z potem.
Magnez  można  uzupełnić  jedząc warzywa z zielonymi liśćmi lub odpowiednie witaminy.

[Kilka  faktów odnośnie Gatorade: „energia”, którą Gatorade dostarcza  mięśniom  pochodzi  z cukru. „Płynem” jest woda.  Zaś „minerałami” są sól (110 mg sodu i 97 mg chloru), 25 mg potasu   i   24   mg  fosforu.  Amerykanie  korzystający  z przeciętnej  diety, składającej się z komercyjnej żywności, już  spożywają  zbyt  dużo soli i fosforu. A ponieważ wiele osób  mogłoby używać trochę więcej potasu, ponad 25 mg jest w łyżce stołowej soku pomarańczowego.]

3. Jeśli  przed sesją Podczerwonego Systemu Termicznego weźmie się  prysznic lub kąpiel, jest możliwość większego pocenia; należy  spróbować  zabiegu  z i bez kąpieli lub prysznica i następnie postępować wg uznania.

4. Użyć przynajmniej 2-3 ręczników:

 • Usiąść   na  złożonym  kilkakrotnie  ręczniku  jak  na poduszce
 • Położyć  kolejny  ręcznik  na  podłodze, by absorbował nadmiar potu
 • Trzeci  ręcznik  położyć  sobie  na  kolanach, co może dodać komfortu i przydać się do ścierania potu podczas korzystania z sauny.

5. Przy pierwszych   oznakach   przeziębienia   lub   grypy,  wydłużenie  sesji w saunie może być korzystne ze względu na wzmocnienie układu odpornościowego i zmniejszenie prędkości reprodukcji wirusów. Skontaktować   się  najpierw  ze  swoim  lekarzem  odnośnie właściwego leczenia w tym i innych stanach.

6. W przypadku, kiedy organizm bardziej przywyknie do gorąca, możliwe będzie wydłużenie sesji korzystania z Podczerwonego Systemu   Termicznego   do  40  minut  i  dłużej.  Jest  to szczególnie  pożyteczne,  kiedy  chce  się  ogrzewać tkanki miękkie  do ich temperatury optymalnej przed rozciąganiem w celu  uzyskania  nieelastycznego, długotrwałego wydłużenia. Oczywiście, konieczne będzie staranne nawadnianie organizmu      w   celu   utrzymania   właściwej   równowagi   mineralnej. Naturalnie,  należy  konsultować  się  z  lekarzem odnośnie indywidualnego  stosowania.  Wielu użytkowników zgłasza, że czuje   się  coraz  lepiej  w  przypadku  dłuższych  sesji, niektóre  trwają  nawet  1 ½ godziny. W innych dniach, te same  osoby  czują,  że  „mają dosyć” już po 30-40 minutach korzystania z Podczerwonego Systemu Termicznego.

7. W celu leczenia kostek i stóp bardziej skutecznie, należy je  podnieść  w  czasie korzystania z Podczerwonego Systemu Termicznego.  Miejsce,  w którym ma zostać osiągnięty efekt szczególnie   głębokiego   nagrzewania,   powinno  być  jak najbliżej grzejnika, lecz tak, by nie odczuwać dyskomfortu.

8. W przypadku zauważenia wysychania skóry podczas trwających sesji stosowania Podczerwonego Systemu Termicznego, lub w celu   zwiększenia   korzyści  związanych  z  detoksykacją, sugeruje  się  nabycie  oleju  najlepszej dostępnej jakości (np. wyciskany olej taki jak organiczny olej Canola Hain’s, Hain’s  All  Blend  Oil)  i  dodawać  2-4  łyżek  stołowych dziennie   do   swojej   diety.  Olejki  eteryczne  w  tych produktach są przede wszystkim potrzebne dla zdrowej skóry, oraz   do   umożliwienia   ciału   szybkiego  pozbycia  się nagromadzonych toksyn, tłuszczu i cholesterolu.