1 – Ogrzewanie kościołów drewnianych Małopolski – aspekty ekonomiczne i społeczne

[..tu plik do pobrania...]
[..tu plik do pobrania…]

2 – W poszukiwaniu rozwiązania idealnego

[..tu plik do pobrania...]
[..tu plik do pobrania…]

3 – Przegląd systemów grzewczych stosowanych w kościołach zabytkowych

[..tu plik do pobrania...]
[..tu plik do pobrania…]

4 – Ogrzewanie drewnianego kościoła w Szalowej – stan obecny i możliwości zmian

[..tu plik do pobrania...]
[..tu plik do pobrania…]

5 – Ogrzewanie budowli zabytkowych – komfort ludzi a ochrona konserwatorska

[..tu plik do pobrania...]
[..tu plik do pobrania…]