W specjalistycznych branżowych laboratoriach badawczych firm PHILIPS, TOSHIBA i ARKANA ELECTRIC zostały przebadane i określone najważniejsze parametry promienników SOLART:

  • wielkość i moc wiązki cieplnej
  • wielkość rozsyłu promieni podczerwonych

Dokumentacja badań potwierdza wysoką sprawność promienników SOLART. Projekty ogrzewania promiennikami SOLART są wykonywane przy pomocy stworzonego w tym celu specjalistycznego programu ILUMICAD INFRARED 2.8, opartego na parametrach technicznych, zdjętych w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

INFRARED dla systemów SOLARTumożliwia wizualizację i dokładny dobór promienników nawet w bardzo skomplikowanych obiektach. Program dobiera odpowiednie promienniki oraz ich ilość – celem uzyskania maksymalnych żądanych temperatur na określonych powierzchniach do ogrzania.

Specjalistyczny program obliczeniowy.

Przykłady etapów projektów :

specialistycznyprogramobliczeniowy

 

 

 

 

Raport w podczerwieni ukazuje: zgodność z założeniami zawartymi w projekcie ogrzewania, rozkład realnych temperatur uzyskanych na ogrzewanych powierzchniach, weryfikuje poprawność montażu systemu promiennikowego