Wyniki badania
Opracowanie koncepcji stanowiska kontrolno-badawczego... wynik badania do pobrania ...
Przebiegi prądu w lampach wolframowych i węglowych... wynik badania do pobrania ...
Przykładowe pomiary i charakterystyka... wynik badania do pobrania ...
Przykładowe wyniki badań z programu obliczeniowego INFRARED 2.8... wynik badania do pobrania ...