Firmy specjalizujące się w technikach IR, oferują nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem techniki promienników podczerwieni. Systemy grzewcze zbudowane na promiennikach podczerwieni mogą być powszechnie stosowane, jak wykazała praktyka, do obniżenie kosztów, podwyższenie jakości oraz wymierne korzyści w zakresie obsługi i eksploatacji.
Praktycznie wszyscy renomowani producenci samochodów stosują systemy promienników IR. Systemy IR są najnowocześniejszym i atrakcyjnym rozwiązaniem technologicznym w suszeniu powłok karoseryjnych. Promieniowanie oznacza przenoszenie energii przez fale elektromagnetyczne o różnej długości fal. Moc promieniowania jest proporcjonalna do powierzchni promiennika .
Przy wyższej temperaturze zwiększa się ilość wypromieniowanej energii, zaś maksimum rozkładu widmowego energii przesuwa się w kierunku fal krótkich.

 

Przy większej długości fali zmniejsza się ilość wypromieniowanej energii, co świadczy o tym, że właściwości krótkofalowych promienników IR predysponują je najbardziej do celów nagrzewania. Decydujące znaczenie ma jednak odpowiedni dobór emisyjnych promienników do współczynnika absorpcji nagrzewanego materiału.
Ze względu na długość fali emitowanego promieniowania przyjęto podział na promienniki: krótkofalowe IR-A, średniofalowe IR-B i długofalowe IR-C. W pokazanej tablicy uwidoczniono charakterystykę poszczególnych ich długości.

Ze względu na stopień penetracji i współczynniki absorpcji promieniowania IR dla różnych rodzajów lakierów i mas szpachlowych optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym promienników są szybkie krótkofalowe promienniki IR-A w zabudowie ze szkła kwarcowego, z wysokorefleksyjną powłoką reflektora. Konstrukcja ta umożliwia maksymalne zwiększenie gęstości mocy. Szkło kwarcowe o dużej czystości gwarantuje idealne warunki dla przenikania promieniowania podczerwonego, oraz maksymalną odporność mechaniczną podczas ewentualnego zachlapania wodą.
Jednocześnie odpowiednie filtry np. naniesiona warstewka czerwieni rubinowej lub kwarc barwiony stanowi osłonę przed oślepieniem podczas procesu suszenia.
Charakterystyczna dla szybkich promienników krótkofalowych długości fali emitowanego promieniowania IR – 1200 nm predysponuje je do suszenia wszystkich rodzajów farb.
Po skończeniu procesu natryskiwania moduł promiennikowy umieszcza się przed wysuszanymi elementami w odległości ok. 60 cm i rozpoczyna się proces suszenia . Suszone w ten sposób powłoki są gotowe do polerowania natychmiast po ostudzeniu.
Dla potrzeb napraw renowacyjnych, poprawek lakierniczych w warunkach ograniczonej przestrzeni warsztatowej idealnym rozwiązaniem są statywowe suszarki wyposażone w jeden lub kilka modułów promiennikowych.
Przy naprawach małych uszkodzeń i miejscowym suszeniu małych powierzchni jak np. profili wewnętrznych, szczególnie przydatna może być ręczna lampa promiennikowa.
Promienniki podczerwieni są przeznaczone do profesjonalnych robót lakierniczych, począwszy od wstępnych warstw podkładowych, przez fazy suszenia wstępnego do prac wykończeniowych . Umożliwiają przez dokładne ukierunkowanie źródła promieniowania selektywne nagrzewanie miejscowe i w rezultacie wydane skrócenie czasu naprawy. W takim przypadku nagrzewany jest miejscowo jedynie odnawiany fragment powierzchni zaś reszta pozostaje nie nagrzana a zastosowane krótkofalowe IR-A promienniki gwarantują wysoki stopień penetracji, a tym samym równomierne wysuszanie całej powłoki począwszy od podłoża. Systemy promiennikowe podczerwieni, eliminują zanieczyszczenia z kurzu jakie wywołuje przy tradycyjnym suszeniu ciąg wymuszonego powietrza.