natężenie początkowego prądu rozruchowego

Prąd początkowy, płynący przez włókno po włączeniu napięcia, nazywany jest początkowym prądem rozruchowym. Rezystancja 'zimna’ włókna zależy generalnie od temperatury otoczenia. Rezystancja 'gorąca’ zależy od temperatury włókna i jest różna w różnych modelach lamp.

Początkowy prąd rozruchu może być 12 razy większy niż prąd przy normalnej pracy ale trwa tylko ok. 20 milisekund.

W szczególnych przypadkach prąd początkowy można zredukować przez zasilanie obniżonym napięciem.

Lampy mogą być 'przyciemniane’ jak zwykłe żarówki, jak widać na wykresie, ale konieczna jest ostrożność, 5% obniżenia napięcia zasilania przedłuża żywotność lampy o 80%, obniża moc o 8% i jeśli temperatura bańki spadnie poniżej 250°C cykl halogenowy zostanie przerwany. Najlepiej jest gdy stosuje się lampy o właściwym napięciu zasilania.

Układ sterowania

Kiedy konieczne jest operowanie obniżoną mocą, można zastosować kilka metod sterowania. Lampy można zasilać napięciem przemiennym AC, 50 lub 60 Hz, a także napięciem stałym DC.

Lampy łączy się w szereg. Takie połączenie daje ograniczone możliwości regulacyjne.

Układy o zmiennej rezystancji
Jeśli moc wyjściowa ma się zmieniać w sposób ciągły poza znamionowy zakres pracy, należy użyć rezystora zmiennego.

Diody
Mogą być używane razem z obwodami rezystancyjnymi lub samodzielnie. Mogą być stosowane tylko w obwodach prądu przemiennego AC i mają korzystne cechy w redukcji strat mocy w obwodzie sterowanym. Diody mogą być stosowane w sterowaniu stopniowanym i ciągłym.

Sterowanie grupowe
Zapewniają przydatną technikę sterowania tam, gdzie można pominąć efekt migotania światła widzialnego lamp. Projekt takich układów sterowania jest możliwy przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektronicznych.

Autotransformatory
Autotransformatory zapewniają wydajniejszy sposób zmniejszania

Transformatory z odczepami
Liczba dostępnych odczepów powoduje, że ten sposób sterowania jest możliwy tylko w zakresie małej liczby kroków regulacyjnych.

Zastosowania

* Produkcja półprzewodników
* Rozpylanie katodowe i wytrącanie próżniowe
* Suszenie i utwardzanie farb i podkładów
* Utrwalanie toneru w maszynach kopiujących
* Podgrzewanie żywności
* Podgrzewanie wody w nawilżaczach
* Osuszanie młynów papierniczych
* Ogrzewanie całościowe, strefowe, punktowe
* Odmrażanie żywności
* Tostery
* Ruszty
* Lutowanie
* Tekstylia – wykładziny PCV
* Nadruki na koszulkach
* Grafika artystyczna – kolorowy druk
* Produkcja plastikowych butelek
* Utwardzanie cementu
* Hodowla zwierząt
* Suszenie kleju na papierze

Reflektory

Typy

* Złoto ma najwyższy współczynnik odbicia IR ale jest b. drogie a ponadto ulega odparowaniu w wyższej temperaturze
* Dwutlenek cyrkonu – polecany przez Victory gdyż dzięki procesowi powlekania, reflektor nie będzie zużywał się przez cały okres życia lampy. Również posiada b. Dobry współczynnik odbicia IR.

Inne materiały:

* Dwutlenek
* Tlenek

Ogrzewanie w kościołach z zastosowaniem elektrycznych promienników SOLART

Kościół o powierzchni 360 m 2 wymaga zainstalowania grzejników promiennikowych o całkowitej mocy grzewczej 60,48 kW. Aby uzyskać równomierną temperaturę w całym kościele należy zawiesić po 6 szt. promienników symetrycznie po przeciwległych stronach w odstępach co 3,42 m na wysokości 4,5-5m od poziomu podłogi. Łącznie byłoby potrzebne 12 szt. promienników, model S3C 060 o mocy znamionowej 5,04 kW każdy, uzyskamy wtedy komfort temperaturowy odpowiadający ok. 12 – 13°C. (tj. ok. 168 W/m2)

Jeżeli w kościele nie ma istniejącej instalacji elektrycznej należy doliczyć jeszcze jej koszt, który wynosi przeciętnie od 15 do 35 % kosztu promienników.

Koszty eksploatacji naszego systemu wyniosą na jedną mszę w zależności od stopnia zapełnienia kościoła odpowiednio :

– przy ok. 17 % zapełnieniu 3,53 zł – strefa 1

– przy ok. 33 % zapełnieniu 7,06 zł – strefa 2

* przy ok. 50 % zapełnieniu 10,59 zł – strefa 3

* przy ok. 66 % zapełnieniu 14,12 zł – strefa 4

* przy ok. 83 % zapełnieniu 17,65 zł – strefa 5

* przy 100 % zapełnieniu 21,18 zł – strefa 6

Wyliczenia dokonano na podstawie faktycznego zużycia energii wg wskazań licznika, przy zastosowaniu stawki za 1 kWh = 0,35 zł

Tak niskie koszty ogrzewania wynikają z faktu, że w naszym systemie nie ogrzewa się ogromnych ilości powietrza znajdującego się w kościele tylko bezpośrednio osoby i przedmioty znajdujące się w nim, które pochłaniają ciepło i natychmiastowo je odczuwają.

Główne zalety techniczne elektrycznego promiennika podczerwieni SOLART wyróżniające go pozytywnie na tle innych promienników podobnego typu dostępnych w kraju

Przede wszystkim jest to oryginalne rozwiązanie polskiej konstrukcji, zgodne z wymogami i trendami panującymi w świcie w tej dziedzinie techniki grzewczej.

Na szczególną uwagę zasługuje tu rozwiązanie konstrukcji obudowy, zapewniające w maksymalny sposób bezpieczeństwo urządzenia w tym m.in. zabezpieczające lampy oraz reflektor przed nadmiernym przegrzaniem. Ażurowa obudowa promiennika pozwala na przechodzenie swobodnie przez wnętrze promiennika dużej ilości powietrza, odbierającego zakumulowane ciepło z radiatorów, reflektorów, przewodów i innych wewnętrznych elementów a dodatkowa przesłona termiczna uniemożliwia nagrzewanie się końcówek lamp i radiatorów. Końcówki ceramiczne lamp leżą na odpowiednio ukształtowanym radiatorze i oddają nadmiar ciepła, co znacznie zwiększa i tak wysoką już żywotność lampy. Zastosowany reflektor, najnowszej generacji o lustrzanym odbłyśniku, pokrytym tlenkami metali o najwyższym współczynniku refleksji promieni podczerwonych, gwarantuje idealną odbijalność, minimalne nagrzewanie się i właściwy obszar zasięgu promieniowania.

Możliwość łatwej wymiany części zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji urządzenia, a trzeba tu podkreślić, że np. odbłyśnik i lampa IR posiada trwałość ok. 6000 godzin pracy, sprawia, ze promiennik ten może pracować przez szereg lat bez potrzeby wymiany lampy czy reflektora. Praca promiennika w czasie 6000 godzin, czyni go znakomicie konkurencyjnym w stosunku do światowych urządzeń tego typu.

Estetyczna a przy tym prosta obudowa, pozwalająca na zastosowanie radiatorów chłodzących w promienniku oraz reflektora o średnim kącie rozsyłu promieni IR (reflektor standardowy) pozwala na szerokie jego zastosowanie w tym także do ogrzewania obiektów o znacznej kubaturze.

Możliwość zastosowania lamp o różnym kolorze poświaty (różowa, rubinowa, naturalna) produkowanych przez światowych liderów takich jak np. Phillips i Victory, przyczyniają się do zwiększenia technicznych możliwości zastosowawczych.

Promienniki SOLART produkowane są w zakresie mocy od 1 do 18 kW w różnych kolorach w tym także na specjalne żądanie kupującego celem dostosowania ich do kolorystyki wystroju wewnętrznego lub zewnętrznego. Posiadają one także odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak szkodliwego oddziaływania na ustrój człowieka w postaci opinii PCBC i PZH także certyfikaty renomowanych laboratoriów potwierdzające ich wysoki standard wykonania i eksploatowania.