Pełne opracowania badań projektu UE – materiały w formacie pdf

1. Ogrzewanie budowli zabytkowych
2. Wpływ ogrzewania na różne zanieczyszczenia
3. Wpływ ogrzewania na niszczenie drewna
4. Przegląd systemów grzewczych w kościołach
5. Projekt badawczy UE - właściwe ogrzewanie
6. Czy istnieje idealny system grzewczy
7. Drewaniane kościoły Małopolski
8. Drewniany kościół w Szalowej – wyniki badań PAN