Fala krótka IR-A
Philips / Dr. Fischer *... katalog do pobrania ...
Toshiba - Parys... katalog do pobrania ...
Toshiba - Ruby Slim Lamp (ang.)... katalog do pobrania ...
Toshiba - Short Wave Halogen Heater Lamp (ang.)... katalog do pobrania ...
Toshiba - Halogen Heater Lamp (ang.)... katalog do pobrania ...
Toshiba - Jacketed Lamp (ang.)... katalog do pobrania ...
Osram - Halotherm - Podstawy, zastosowanie, produkty, rynek... katalog do pobrania ...
Osram - Halotherm - Katalog promienników specjalistycznych... katalog do pobrania ...
Victory... katalog do pobrania ...

Fala średnia IR-B
Toshiba - podwójna lampa o średniej długości fali... katalog do pobrania ...
Toshiba - Pulsar Fast Medium Wave Lamp (ang.)... katalog do pobrania ...
Victory - Podczerwone moduły kwarcowe fal średnich... katalog do pobrania ...
Victory - additional 1 (ang.)... katalog do pobrania ...
Victory - additional 2 (ang.)... katalog do pobrania ...
Lampy CARBON... katalog do pobrania ...

Fala długa IR-C
Victory - Energy Saving Hollow (ang.)... katalog do pobrania ...
Victory - Reduce Energy Costs (ang.)... katalog do pobrania ...
Victory - Ceramic Infrared Panel (ang.)... katalog do pobrania ...

*) 6 września 2010 roku Grupa Dr. Fischer przejęła wszelką aktywność firmy Philips w zakresie profesjonalnych zastosowań podczerwieni. Tym samym największe europejskie centrum badań i produkcji halogenowych lamp podczerwieni oraz rozwiązań z nimi związanych (zlokalizowane w Pont a Mousson we Francji) jest od tej chwili częścią grupy Dr. Fischer. Aktywność firmy Philips została przejęta razem z pracownikami, zintegrowana w cyklu produkcyjnym, handlowym, marketingowym i badawczym Dr. Fischer. Przeniesione zostały również patenty w zakresie obejmującym podczerwień oraz prawa do używania logo HeLeN. [źródło: strona internetowa Dr. Fisher]