Największą zdolność odbijającą charakteryzują się takie metale jak złoto, srebro, polerowane aluminium, miedź i platyna, przy czym ich zdolność odbicia w małym stopniu zależy od długości fali promieniowania podczerwonego. Spośród nich: srebro, złoto oraz platyna a zwłaszcza miedź znacznie gorzej odbijają promieniowanie z zakresu widzialnego niż podczerwonego. Polerowane aluminium ma mniej więcej jednakowe odbicie obydwu zakresów. Stąd właśnie ono znalazło najszersze zastosowanie przy budowie promienników podczerwieni-jasnych (świecących).
Materiały używane na odbłyśniki( reflektory, deflektory), które stanowią integralna część promienników powinny charakteryzować się dużą zdolnością do odbijania promieniowania, zwłaszcza podczerwonego.
Natomiast takie metale jak: wolfram, chrom, cynk, cyna oraz stal odbijają promieniowanie podczerwone znacznie słabiej. Stąd z kolei zastosowanie stali do produkcji płaszczy (rur) promieniujących-promienniki ciemne.
Zatem takie metale jak złoto, srebro powinny być stosowane na odbłyśniki tylko do promienników wykorzystywanych w laboratoriach, natomiast aluminium zwłaszcza polerowane, oraz miedź do użytku przemysłowego z uwagi na ich znacznie niższą cenę.
Im materiał, z którego wykonano odbłyśnik (reflektor) odbija więcej promieniowania, tym samym mniej się on sam nagrzewa, czyli że promiennik ten mniej pochłania bezużytecznie promieniowanie.

Zależność temperatury nagrzewania polerowanych, gładkich blach wykonanych z różnych materiałów od czasu nagrzewania. [kliknij na obraz aby powiększyć]

Czas nagrzewania a zwłaszcza temperatura nagrzania w znacznym stopniu zależą od stanu powierzchni materiału. Powierzchnie metalowe (nierówne, matowe), nagrzewają się znacznie więcej (2-3 krotnie) niż powierzchnie błyszczące. Cały czas trzeba mieć na uwadze fakt, że mówimy o nagrzewaniu materiałów przy pomocy promienników podczerwonych. Dlatego właśnie blachy przeznaczone na reflektory (odbłyśniki) podaje się wygładzaniu najczęściej poprzez polerowanie. Obecne technologie umożliwiają pokrywanie polerowanej blachy aluminiowej wysokorefleksyjnymi powierzchniami z odpowiednio dobranych grup tlenków w procesach elektrolitycznych.

Na temperaturę nagrzewania duży wpływ wywiera także kolor powierzchni odbłyskowej.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że na odbłyśniki najlepiej nadaje się cienka blacha aluminiowa, polerowana, pokryta super refleksyjnymi materiałami i odpowiednio wyprofilowana.
Natomiast płaszcze promieniujące jak już wspomniałem wykonuje się ze stali lub blachy stalowej, często o podwyższonych parametrach technicznych.
(Opracowano w oparciu o publikację Marka Kowalczyka „Gazowe i elektryczne promienniki podczerwieni” -Solaren – Bis)

Wpływ nierówności powierzchni lustra na zanikanie skoncentrowanej wiązki oraz jej rozproszenie – dobór wymaganej refleksyjnej powierzchni (badania udostępnione przez ALANOD)

Badania przeprowadzono przez firmę ALANOD.