Technologie kosmiczne w budownictwie

Naukowcy zajmujący się technologią kosmiczną zmuszeni byli do zabezpieczenia promów kosmicznych przed ekstremalnymi temperaturami. Podczas startu i powrotu na ziemię wskutek tarcia o atmosferę ziemską promy kosmiczne narażone są na bardzo wysoką temperaturę sięgającą 1200 stopni C. Sam pobyt w kosmosie wiąże się z olbrzymim chłodem. Aby zabezpieczyć się przed ekstremalnymi warunkami naukowcy z NASA wynaleźli i zastosowali ceramiczne kafle osłonowe o specjalnej strukturze złożonej z małych drobin z próżnią wewnątrz. Następnie w latach 70-tych NASA ogłosiło konkurs, którego celem było pozamilitarne wykorzystanie tego materiału. Badania prowadziło kilka zespołów naukowo badawczych. Po siedmiu latach badań i prób zespół pod kierownictwem Joe Raver’a z Dakoty osiągnął obecne rewelacyjne wyniki zastosowania Thermo-Shield’u w przemyśle i budownictwie. Thermo-Shield to gęsta farba, którą pokrywa się tkaniny obiekty budowlane i inżynierskie. Ma ona również, wręcz nieprawdopodobne właściwości techniczne. Wynalazcami produktów są naukowcy z amerykańskiej agencji aeronautyki NASA. Udało im się wyprodukować zminiaturyzowane kuleczki ceramiczne z wewnętrzną próżnią (tzw. bubbles), które w 42 proc. stanowią zawartość powłok Thermo-Shield. Na pozostałe 58 proc. składają się żywice, elastomery, pigmenty oraz woda jako rozcieńczalnik. Ta mikstura jest tarczą ochronną Space Shuttle.

Płynny kafel ceramiczny
W Polsce jest wiele dni wietrznych, mroźnych, deszczowych, słonecznych a nawet upalnych. Występują też zjawiska przyrodniczce szkodliwe dla obiektów budowlanych i ludzi
m.in.: opady kwaśnych deszczów, agresywne smogi, szkodliwe promieniowanie UV.
Thermo-Shield to materiał, który stanowi swoisty płaszcz chroniący przed tymi zjawiskami.
Thermo-Shield jest łatwy w użyciu. Nakłada się go za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
Thermo-Shield ma wszystkie niezbędne aprobaty i świadectwa dopuszczające go do handlu i zastosowań w Polsce.

Interieur jest powłoka do zastosowań wewnętrznych Zastosowana wewnątrz pomieszczeń staje się tarczą odbijającą promienie energii cieplnej. Powoduje oszczędność i równomierny rozkład temperatury, neutralizuje szkodliwe działanie urządzeń emitujących pola elektrostatyczne.
Interieur ma również właściwości antykondensacyjne pary wodnej co chroni przed powstaniem grzybów, pleśni i stwarza przez to przyjazny klimat dla alergików. Doskonale zdaje egzamin tam gdzie występują ekstremalne warunki takie jak: kurz, wilgoć, wyziewy chemiczne, substancje żrące.

Exterieur jest powłoką do zastosowań zewnętrznych, najczęściej używaną do malowania obiektów zabytkowych, inżynieryjnych oraz elewacji budynków mieszkalnych.
Exterieur jest materiałem paraprzepuszczalnym i jednocześnie hydro i wiatroizolacyjnym. Posiada właściwości odbicia promieni cieplnych. Jest odporny na działanie agresywnego środowiska, nie wchłania brudu, skutecznie wyprowadza ze ścian obiektów budowlanych wilgoć i sól.
Exterieur przewraca pierwotne właściwości materiałów budowlanych, przedłuża ich żywotność i podnosi właściwości termiczne ścian. Po zastosowaniu Exterieuru na budynkach mieszkalnych obserwujemy obniżenie zużycia energii cieplnej o około 15-30%.

Top Shield jest powłoką służącą do renowacji dachów wykonanych z blachy, materiałów bitumicznych a w szczególności eternitów azbestowych, gdyż według świadectwa Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej neutralizuje pylenie włókien azbestu (świadectwo 259.99)
Top Shield w 84% odbija promienie cieplne, zapobiagając przegrzewaniu się dachów i poddaszy.
Top Shield ma bardzo dobre właściwości hydroizolacyjne.