Promienniki ceramiczne i kwarcowe

Oceny źródła

Powszechnie dostępne źródła obejmują lampy grzejne (bańki), lampy kwarcowo-halogenowe, elementy grzejne w rurach kwarcowych, w osłonie metalowej lub ceramicznej, szklane lub metalowe. Każde z tych źródeł ma inną charakterystykę fizyczną, zakresy temperatur działania i szczytowe wartości długości fal. (Patrz zestawienie charakterystyk poniżej)

Temperatura źródła i rozkład długości fal – wszystkie źródła ciepła emitują podczerwień w szerokim spektrum długości fal. Przy dowolnym źródle, wraz ze zmniejszającą się jej długością:

1. Wzrasta całkowita moc wyjściowa podczerwieni i przy krótszych długościach fali zostaje wyemitowane więcej energii.
2. Wzrasta odsetek podczerwieni skupionej w szczytowych długościach fali.
3. Wydajność szczytowa źródła przesuwa się w kierunku krótszych (bliższych podczerwieni) długości fali.

Wraz ze wzrostem temperatury, wydajność szczytowa źródła przesuwa się w lewą stronę spektrum elektromagnetycznego z większym odsetkiem mocy wyjściowej w bliskim przedziale podczerwieni. To zjawisko określa się mianem krzywej przesunięć Wiena i stanowi ono ważny czynnik w doborze sprzętu.
Trzeba też pamiętać, że skuteczność przesyłania fali elektromagnetycznej wzrasta wraz z temperaturą, co jest ściśle powiązane z jej długością. Im temperatura emitera większa tym wytwarzana długość fali elektromagnetycznej krótsza i tym skuteczniej można ją ukierunkować lustrem i przesłać na znaczną odległość.

TYPOWE ZASTOSOWANIA PODCZERWIENI

w ogrzewnictwie

 • Magazyny
 • Hangary samolotowe
 • Przechowalnie bagażu
 • Sale wykładowe
 • Kręgielnie
 • Kościoły
 • Fabryki
 • Budynki przemysłowe wysokiego i niskiego składu
 • Lodowiska/hale sportowe
 • Boiska piłkarskie
 • Myjnie samochodowe
 • Szatnie
 • Korty tenisowe
 • Stanowiska robocze
 • Pasaże
 • Wejścia do budynków
 • Doki załadunkowe
 • Zadaszenia/altany/portyki
 • Warsztaty samochodowe
 • Warsztaty blacharskie
 • Stacje wymiany oleju
 • Place budowy
 • Prysznice bezpieczeństwa
 • Hole sklepów spożywczych
 • Stadiony sportowe
  – ławki rezerwowych
  – odkryte trybuny
  – loże/loże komentatorskie
 • Okienka obsługi
 • Budynki gospodarcze
 • Drzwi do chłodni
 • Golfowe tereny treningowe
 • Platformy przewozowe
 • Przejścia wewnątrz budynków
 • Perony/wiaty przystankowe
 • Restauracje pod gołym niebem
 • Wolnostojące punkty usługowe
 • Rozmrażanie śniegu i lodu
 • Kabiny dźwigów
 • Tarasy/patio
 • Pompownie/przeciwdziałanie zamarzaniu
 • Piętrowe parkingi otwarte
 • Palarnie przy budynkach
 • Szpitale
  – wejścia bezpieczeństwa
  – strefy ładowania noszy
  – sale pooperacyjne
 • Ośrodki narciarskie
 • Ogrzewanie zwierząt
  – zoo
  – psiarnie
  – wylęgarnie
 • Zakłady recyklingowe (Oczyszczalnie ścieków)
w procesach przemysłowych
Typowe zastosowania procesu ogrzewania promieniowaniem obejmują konserwowanie/utwardzanie lub wypalanie/suszenie (proszków, farb, żywic epoksydowych, klejów, spoiw, lepiszczy itp.), suszenie/osuszanie (wody, rozpuszczalników, atramentów, tuszy, farb drukarskich, klejów, spoiw, lepiszczy itp.) oraz ogrzewanie przemysłowe (ogrzewanie wstępne, lutowanie, pasowanie skurczowe (wtłaczanie na gorąco), kształtowanie, formowanie, żelowanie, zmiękczanie (wyżarzanie zmiękczające i inkubowanie

 

Oceny źródła

Długości fali, dla promienników podczerwieni ceramicznych i kwarcowych której przypada max. energii promieniowania.

(przy 700, 800, 900 °C), można określić za pomocą wzoru:

Promienniki podczerwieni ceramiczne/kwarcowe rozgrzewając się do roboczej temperatury 700/800 °C emitują słabą ciemnoczerwoną/pomarańczową poświatę, dla promienników ceramicznych widoczną tylko w ciemności.

****Ciepło elektryczne zawsze jest 100% sprawne przy porównaniu z innymi energiami uzyskiwanymi z paliw. SPRAWNOŚĆ ODBICIA odnosi się do ilości wypromieniowywanej PODCZERWIENI – tj. lampa kwarcowo-halogenowa o obciążeniu znamionowym 1500 W wyemituje 0,96 x 1500 = 1440 W jako energię podczerwoną i 60 W jako ciepło konwekcyjne.
Panel promiennikowy o obciążeniu znamionowym 1500W wyemituje 0,45 x 1500 = 675W jako energię podczerwoną i 850W jako ciepło konwekcyjne.
Parametry te uwidaczniają nam między innymi to, że „na dworze” i w dużych kubaturach najbardziej przydatne będą promienniki podczerwieni świecące o dużej emisji energii podczerwonej. Natomiast w małych o dobrej izolacyjności termicznej pomieszczeniach dobrym promiennikiem będzie urządzenie o mniejszym natężeniu promieni świetlnych i podczerwonych.

Właściwości promienników średnio i długofalowych (pokazanych w powyższych opisach, tabelach i wykresach) warunkują ich szczególne zastosowanie w ogrzewnictwie pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, domach, biurach, gabinetach lekarskich itp. W zastosowaniu przemysłowym wykorzystywane są w procesach TERMOFORMINGU.

Nowe promienniki ceramiczne SOLCER

Promienniki typu SOLCER produkują średnio- (Solcer K) i długofalowe (Solcer C) promieniowanie podczerwone. Obudowy-lustra promienników wykonano z kwasoodpornej stali nierdzewnej bardzo trwałej i nie wymagającej żadnej konserwacji. Takie wykonanie, oraz bardzo małe gabaryty promienników umożliwiają ich wszechstronne zastosowanie, szczególnie nadają się do zastosowania w nowoczesnym, ekologicznym budownictwie.

Charakterystyka serii SOLCER C

Promienniki ceramiczne z serii C oferowane są w mocach 250W, 400W, 600W, 800W, 1000W. Energooszczędne ceramiczne promienniki panelowe są puste w środku zmniejszają koszty energii o 25%! Seria tych produktów jest wytwarzana poprzez zastosowanie procesu odlewnictwa ceramicznego pozwalającego na uzyskanie odlewu pustego w środku. W porównaniu do ceramicznych promienników podczerwieni produkowanych w procesie odlewu pełnego, te promienniki charakteryzują się znacznie krótszymi czasami rozgrzewania. Pustą przestrzeń wypełniono specjalnym materiałem termo-izolującym, tak więc więcej energii jest skierowane na ogrzewany obiekt.

 

 

Integrated Thermocouple Wbudowane termoogniwo
Ceramic Hollow casting Odlew ceramiczny, pusty w środku
Type K (NiCr-Ni) Typ K (NiCr-Ni)
Integrated thermal insulation Wbudowana izolacja cieplna
Mirror of the casing of acid-resistant rustless steel lustro obudowy z kwasoodpornej nierdzewnej stali
Heater Selection Dobór grzejnika
Standard sizes Thermocouple Standardowe rozmiary ogniwa
Large choice of power ratings available Dostępny szeroki wybór mocy znamionowych
Wattage 250W, 400W, 600W, 800W, 1000W Moc 250W, 400W, 600W, 800W, 1000W
Volts 230V Napięcie 230V
Breadth of the radiant 255 mm Szerokość promiennika 255 mm
Height of the radiant 115 mm Wysokość promiennika 115 mm
Depth of the radiant 65 mm Głębokość promiennika 65 mm
Weight of the radiant 0,65 kg Waga promiennika 0,65kg
Product SOLART.PL Produkt SOLART.PL

 

Tak duży wybór promienników o małych mocach umożliwia uzyskanie równomiernego rozkładu temperatur w każdym pomieszczeniu, oraz idealny dobór dla każdego, nawet najmniejszego z idealnymi warunkami termicznymi pomieszczenia mieszkalnego czy biurowego.

Charakterystyka serii SOLCER K

Promienniki ceramiczne z serii K oferowane są w mocach 2x150W, 2x200W, 2x250W, 2x300W, 2x375W, 2x500W. Zastosowanie dwóch emiterów kwarcowych daje możliwość osobnego ich włączania czyli dodatkowo prostą ich regulacje mocą.

 

 

Infra Red Quartz Medium Wave Modules Podczerwone kwarcowe moduły o średniej długości fali
Fast Response Szybka reakcja
Rapid heat-up Szybkie rozgrzewanie
Highly reflective aluminised internal surface Aluminiowana powierzchnia wewnętrzna o wysokiej odblaskowości
Mirror of the casing of acid-resistant rustless steel Lustro obudowy z kwasoodpornej nierdzewnej stali
High radiant efficiency Wysoka sprawność źródła promieniowania
Low conventional losses Niskie straty konwencjonalne
Standard sizes Quartz Medium Wave Modules Standardowe rozmiary kwarcowych modułów
Large choice of power ratings available Dostępny szeroki wybór mocy znamionowych
Heater Selection Dobór grzejnika
Watts; 2x150W, 2x200W, 2 x250W, 2x300W, 2x375W, 2x500W Moc (Wat); 2x150W, 2x200W, 2x250W, 2x300W, 2x375W, 2x500W
Volts 230V Napięcie 230V
Breadth of the radiant 255 mm Szerokość promiennika 255 mm
Height of the radiant 115 mm Wysokość promiennika 115 mm
Depth of the radiant 75 mm Głębokość promiennika 75 mm
Weight of the radiant 0,91 kg Waga promiennika 0,91 kg
Product SOLART.PL Produkt SOLART.PL

 

Tak duży wybór promienników o małych mocach umożliwia szybkie uzyskanie równomiernego rozkładu temperatur w każdym pomieszczeniu, oraz idealny dobór dla każdego, nawet najmniejszego z dobrymi warunkami termicznymi pomieszczenia mieszkalnego czy biurowego. Promienniki te mają jeszcze dodatkowo szczególną zaletę, są wytrzymałe na szok termiczny i nadają się do stosowania tam, gdzie mogą być narażone na spryskanie wodą (łazienki).